Sport egészségesen

Sportorvosi vizsgálat - mire számíthatsz?

Sportorvosi vizsgálat - mire számíthatsz?

Versenyezni néhány sportág kivételével kizárólag érvényes sportorvosi engedéllyel lehet. A sportorvosi alkalmassági- és időszakos szűrővizsgálatok célja a betegségek, sérülések, illetve az ezekre hajlamosító kockázati tényezők kiszűrése. Teljes cikk megtekintés

A sportorvosi vizsgálat részei

A sportorvosi vizsgálat részei

A sportorvosi alkalmassági- és időszakos szűrővizsgálatok célja a betegségek, sérülések, illetve az ezekre hajlamosító kockázati tényezők kiszűrése, azon elváltozások felismerése, amelyek megléte esetén a versenyszerű sport, illetve egy adott sportág folytatása egészségkárosító hatású lehet. Alapvető célja tehát a sportoló egészségének védelme. Ezen vizsgálatokat az Országos Sportegészségügyi Intézet sportegészségügyi szakrendelésének, valamint az Országos Sportegészségügyi Hálózatnak a sportorvosai végzik 18 éven aluli versenyzőnél félévente, 18 év felett évente. A sportorvosi vizsgálatokat úgy kell időzíteni, hogy legalább 6 hét legyen a verseny előtt az esetlegesen szükséges gyógykezelésre. Versenyezni - néhány sportág kivételével - csak érvényes sportorvosi engedéllyel lehet. (A sportorvoslás szabályait a 215/2004. (VII.13.) kormányrendelet rögzíti – ld. 5. sz. melléklet) A módszertani levél tartalmazza a sportorvosi vizsgálat részeit az egyes sportágakban, a sportorvosi minősítés szempontjait egyes betegségek, kórállapotok szerint. Utóbbin belül jelentőségénél fogva kiemelt részletességgel tárgyalja a cardiovascularis betegségeket. A sportágak különböző típusú osztályozásait tartalmazó táblázatok elősegítik a lehető legtöbb szempontot figyelembe vevő mérlegelés alapján történő elbírálást. Teljes cikk megtekintés

Mit tehetünk a gyerekek sportsérüléseinek megelőzéséért?

Mit tehetünk a gyerekek sportsérüléseinek megelőzéséért?

A sérülések megelőzése érdekében gyerekeknél tulajdonképpen csoportos erőfeszítésre van szükség, ami igényli a szülők, edzők és a gyerekek együttműködését is. Teljes cikk megtekintés

Láz

Láz

Miként befolyásolja a láz (a testhőmérséklet kóros emelkedése) az edzésmunkát, sportolást? Teljes cikk megtekintés

Hörghurut

Hörghurut

A légcső és hörgők heveny gyulladása, mely heveny felső légúti fertőzés részjelensége. Kialakulásában vírusok, baktériumok játszanak szerepet. Hajlamosító tényező a légszennyezettség, dohányfüst, gyenge ellenálló-képesség. A fertőzés gyakran spontán lezajlik, maradéktalanul gyógyul Teljes cikk megtekintés

Gyomor-bélhurut

Gyomor-bélhurut

A gyomor és bélnyálkahártya heveny gyulladása, melyben számos kiváltó ok játszhat szerepet, például gyógyszerek, alkohol, fertőzések, stressz Teljes cikk megtekintés

Aktív gyerekek

Nyomtat Küldés

Utánpótláskorú sportolók megfelelő kondicionális felkészítése

A gyermeksport fejlődése, benne a győzelemhez szükséges edzés- és versenyterhelés miatt az edzők sorra találkoznak olyan problémákkal, amelyek addig nem voltak ...

A "gyorsuló idő" adta emberi életmódváltozások, a gyermekek napirendjének életcélokhoz igazodó növekvő időigényű átalakulása, a sport fejlődése, benne a győzelemhez szükséges edzés- és versenyterhelés fokozatos emelkedése már az 1960-es évektől, új felkészítési koncepciók, sportolóvá nevelési utak kigondolására, új tudományosan megalapozott kutatások szervezésére kényszerítette a sportfelkészítést, a sporttudományt. Több nehézség kezdte zavarni az addig viszonylag harmonikusan zajló, állandó fejlődést, eredményjavulást mutató, még jó hangulatú felkészüléseket. Az edzők, sorra találkoztak olyan problémákkal, amelyek addig nem voltak.

Például gond lett az, hogy

 1. A jobb eredmények, az újabb alkalmazkodások kiváltásához fokozatosan növelni kellett a terhelés terjedelmét és intenzitását is, ami több edzésidőt, edzésmennyiséget jelentett adott felkészülési időegységben gondolkodva, nagyobb fáradást, több szenvedés elviselését igényelve a sportolótól. A napi rutinba ágyazás kényszere hamar mutatta a szervezhetőségi határokat, az idői korlátokat.
  Megoldásként, kezdték kitolni a sportéletkort a sportágak művelői, vezetői. Korábbi életszakaszban kezdődött a kiválasztás. Az edzésfolyamat megkezdését is évekkel előrébb hozták, és a sportpályafutás befejezésének idejét is évekkel kitolták. A szűk, sportági modellben mozgó parciális jellegű gondolkodás, lassan egy sok szempontot figyelembe vevő globális gondolkodási modellbe ment át. Egyre kevesebb olyan sportszakmai kérdés hangzott el például edzői fórumokon, "hogy mi a fontosabb, a technika, az ügyesség tökéletesítése vagy a kondicionális képességek fejlesztése?".
 2. Az általános művelődés lehetősége, a technika fejlődése, a könnyebb élet kialakulása egyre több gyereket vont el az élsporttól. Más szórakoztató ingerek, célok, érdeklődési területek erősödtek konkurenciát támasztva a rendszeres, és növekvő terhelést mutató sportképzésnek. Az érdeklődés fenntartása, a sportág iránti motiváció erősítése, a hatékonyabb képzés érdekében erősödött a differenciált, egyénre szabott edzésjelleg. Nőtt az ilyen jellegű munka edzésidőre eső részaránya.
  Versenyzés alkalmával, az egyéni képességek, az eltérő speciális tudás alapján, a csapaton belüli konkurenciát, egyben biztonsági tartalékot adó versenyzők megtartása érdekében az edzők, tudatosan adtak több lehetőséget az egyébként gyengébb teljesítményű sportolóknak is. Az orvosi támogatás legális és illegális formái is előtérbe kerültek.
 3. Az iskolai terhelés, az iskolában eltöltött idő növekedése, a tudomány fejlődése további alkalmazkodásokra, felkészítési újításokra kényszeríti a sportot, megújulásra, alaposabb, kreatívabb tudásra ösztönzi az edzőt.
  Az élettudományok, a neveléstudomány, a pszichológia, az immár totálisan kibontakozott sporttudomány az emberi test működésének, a személyiség mindennemű változásainak, fejlődésének vizsgálatával szolgálja a speciális élethelyzetben levő sportoló megismerését. Ez befolyásolta a sportfelkészítési folyamat gondolkodásának alakulását, a felkészítés tudományosan megalapozott, tudatosan időkímélő hatékonyságának növelését.
 4. A sportolás tömegszórakoztatásban, a gazdaságban, így a médiában is robbanásszerűen betöltött növekvő szerepe, lassan hatalmi ágazattá emelte a sportot. Ez az új típusú politikai, kiterjedtebb, hosszabbtávú gazdasági érdek, és a szűkebb, de rövidebb távon működő üzleti érdek, már a megrendelés szintjén igényli a teljesítmények minden áron való növekedését. Iparággá emelte a versenyző, a "sztár" nevelését, miközben a felkészítési utak tartalékai kimerültek, és egészségügyi visszajelzések is érzékeltetik a teljesítményhatárokat.
  A tudomány teljes kapacitással a sportfejlődés szolgálatába állt. Eljött az az idő, hogy a sportfelkészítés már kinőtte az interdiszciplináris tudományok szintjén való megközelítést, és napjainkban, már a multidiszciplináris tudományhátterű kiszolgálást igényli úgy, hogy az eredmények közzétételében megszűnt a titkolózás. A felkészítés egyéni tudáshátterű egyediségének rejtése immár csak az edző munkájának, egyes szűk teamek gondolkodásának jellemzője. Viszont a meg nem engedett eljárásokon kívül, a titkolózás már nem sajátja az általánosan kezelt tudás-, információközlés és áramlás tudományos, a tágabb értelmezésű sporttudományt gyakorlók világának. Az idő ezen a területen is "felgyorsult".

 

Az elmondottak érzékeltetik, hogy korunk embere /a sportolást választó fiatal és a szülői-, nevelői háttere/ kulturális és gazdaságossági dilemmák között, döntés előtt áll a sportolói életmód választásának megítélésében. Vagy igen fiatalon, már 4-6 éves életkorban elkezdi a sportfelkészülés folyamatának tervszerű és tudományos alapokon szervezett útját, lemondva esetleg komolyabb tanulmányi-, civil egzisztenciális célokról is - garanciát egyáltalán nem, csak esélyt kapva az előzetesen elképzelt célok teljesülésére - vagy marad az "olcsóbb" tanfolyami rendszerek szórakoztató, alapfokú ügyességet, egészségfejlesztést, rekreáció élményt, esetleg részleges rehabilitációt biztosító, de távlati minőségi sportkiemelkedést nem igen adó, üzleti alapú kínálatánál. Látható, kialakult egy újabb probléma!

Az egyéni ambíciók, a környezeti és üzleti érdekek zavaros valósága, sportfilozófiai, döntési, de egyben kiszolgáltatottsági helyzetet teremtettek a sportolást választani akaró családok életében, hiszen a kisgyerek még nem tud dönteni. A mindenkori sportvezetés is kényszerpályán van. A környezet ugyan beszél a szabadidő-, a tömegsport-, az egészségsport fontosságáról, de eladható és megvehető teljesítményeket akar. A kialakult helyzetben az edzőnek két választása van. Vagy lemond a minőségi, bajnokot nevelő munkáról, vagy előre menekül, és nagyon magas szintű szakmai felkészültséget megszerezve, a jelentősen csökkenő létszámú és tehetségű élsportot választó gyerekekből próbál bajnokokat nevelni. Kiválasztásról már nem beszélhetünk, immár csak a szakmai minőség többlet befektetése dönt.

Hol vannak mégis a további fejlődést, hatékonyságot biztosító tartalékok, ha napjainkra "a felkészítési utak tartalékai kimerültek" olyan magas terhelési-, teljesítmény szinten van a sport, a sportfelkészítés?

 • Úgy tűnik ilyen lehetőség az életkori fogékonyságnak megfelelő, további egyéni bánásmódot, módszertant, differenciálást előtérbe helyező képzés. Az edzés teljesítményfokozása az edzéséletkor idő kihasználásának hatékonyság növelésével.
 • A tehetségek korai felismerése, a tehetséggondozás magas szintű menedzselése, művelése szintén hozhat teljesítményt növelő előnyöket. Lásd, egyre több sportág próbálkozik "sportági akadémiák, sporthoz igazodó tanrendű bentlakásos-, napközi rendszerű kollégiumok stb." alapításával, működtetésével.
 • A sportági igényekhez igazodó szakszerű és szabályozott táplálkozás gyakorlata terjed, lassan követelménnyé válik minden céltudatos, professzionális szinten sportoló versenyző számára.
 • A pszichológiai felkészítés is rejt még legális, sportszerűen kezelhető tartalékokat.
 • Végül, a meg nem engedett eszközökhöz, a biológiai rendszerekbe nyúlás, akár a genetikai manipulációt is jelentő beavatkozások kiválthatnak még további teljesítményfejlődést - de véleményem szerint ez az út az élsport halálát okozza, mert elveszti a tiszta erkölcsre vágyó tömegbázisát, értéktartamát.


Kapcsolodó cikkek

Szavazás

Miről olvasnál a SPORTORVOS.HU oldalon?

Miről olvasnál a SPORTORVOS.HU oldalon?

Kérünk, hogy válassz a felsorolt témák közül (akár többet is), amiről szeretnél olvasni portálunkon!

Érdekességek

Sportoló gyermekek védelme - UNICEF

Kiadvány a sportoló gyermekek védelméről, egy témáról amelyről Magyarországon még mélyen hallgatnak: PROTECTING CHILDREN FROM VIOLENCE IN SPORT Teljes cikk megtekintés

Gyermekkori elhízás és sport

Gyermekkori elhízás és sport

Statisztikai adatok alapján legalább a gyermekek 2o%-a elhízottnak tekinthető. Ez a magas arány indokolja egyrészt, hogy a gyermekkori elhízás megelőzésére minél nagyobb hangsúly helyeződjék, másrészt viszont a már elhízott gyermekek kezelésében minél hatékonyabban alkalmazzuk a sportot, testmozgást. Teljes cikk megtekintés

Gyermekkori cukorbetegség és sportolás

Gyermekkori cukorbetegség és sportolás

Korábban a cukorbeteg gyermekeket eltiltották a sportolástól, mai felfogásunk szerint megfelelő orvosi ellenőrzés mellett elvileg mindenfajta sporttevékenység űzhető ... Teljes cikk megtekintés

Mit tehetünk a gyerekek sportsérüléseinek megelőzéséért?

Mit tehetünk a gyerekek sportsérüléseinek megelőzéséért?

A sérülések megelőzése érdekében gyerekeknél tulajdonképpen csoportos erőfeszítésre van szükség, ami igényli a szülők, edzők és a gyerekek együttműködését is. Teljes cikk megtekintés

Miért sportoljanak a gyerekek?

Miért sportoljanak a gyerekek?

A gyermekek töretlen testi-lelki, szellemi fejlődéséhez elengedhetetlen a rendszeres mozgás, sportolás. Előnyei nem csupán a fiatal szervezet egészséges fejlődésének biztosításában, valamennyi szerv és szervrendszer – légzés, vérkeringés, anyagcsere, mozgatórendszer – optimális működésében, de a környezeti, vagy egyéb okok miatt létrejövő stresszek könnyebb elviselésében, kedvezőbb szociális beilleszkedésben és egy egészséges önbizalom kialakulásában is megmutatkoznak. Teljes cikk megtekintés

A sportorvos tíz tanácsa szülőknek, gyermekeknek, edzőknek

A sportorvos tíz tanácsa szülőknek, gyermekeknek, edzőknek

A gyermekek töretlen testi-lelki, szellemi fejlődéséhez elengedhetetlen a rendszeres mozgás, sportolás. Előnyei nem csupán a fiatal szervezet egészséges fejlődésének biztosításában, valamennyi szerv és szervrendszer – légzés, vérkeringés, anyagcsere, mozgatórendszer – optimális működésében, de a környezeti, vagy egyéb okok miatt létrejövő stresszek könnyebb elviselésében, kedvezőbb szociális beilleszkedésben és egy egészséges önbizalom kialakulásában is megmutatkoznak. Teljes cikk megtekintés