Új rovatunk: TUDTAD?

Folyadék-, széhidrát- és sópótlás a sportban

Folyadék-, széhidrát- és sópótlás a sportban

A sportolók folyadékigénye a fokozott fizikai igénybevétel miatti izzadási, légzési és egyéb okok miatti nagyobb víz és ásványi anyag („só”) veszteség következtében magasabb az átlagosnál. Teljes cikk megtekintés

Tudtad? Futók teljesítményfokozása: igazolt módszerek

Tudtad? Futók teljesítményfokozása: igazolt módszerek

Tudtad? Ahhoz, hogy egy anyag vagy módszer teljesítményfokozó hatását megítéljük, át kell tekintenünk használatának megalapozottságát és a módszerrel elvégzett tudományos kutatásokat. Teljes cikk megtekintés

Sportorvosi engedély: alkalmas? versenyezhet?

Sportorvosi engedély: alkalmas? versenyezhet?

A sportorvosi alkalmassági- és időszakos szűrővizsgálatok célja a betegségek, sérülések, illetve az ezekre hajlamosító kockázati tényezők kiszűrése, azon elváltozások felismerése, amelyek megléte esetén a versenyszerű sport, illetve egy adott sportág folytatása egészségkárosító hatású lehet. Alapvető célja tehát a sportoló egészségének védelme. Teljes cikk megtekintés

Sportorvosi vizsgálat - mire számíthatsz?

Sportorvosi vizsgálat - mire számíthatsz?

Versenyezni néhány sportág kivételével kizárólag érvényes sportorvosi engedéllyel lehet ... Teljes cikk megtekintés

Tudtad? Hiteles információk az L-karnitinről

Tudtad? Hiteles információk az L-karnitinről

Tudtad? Szemben azzal amit a reklámokban lassan évtizedek óta állítanak, az L-karnitin fogyást elősegítő, zsírégető hatását vegyes étrenden lévő egészséges felnőtt emberekben még soha nem sikerült kutatások során meggyőzően alátámasztani! Speciális csoportokban és egyes egyénekben ez a hatás nem zárható ki, ám ilyen célra az L-karnitin alkalmazása értelmetlen. Teljes cikk megtekintés

Tudtad? Az emésztőrendszeri vérzések, a bélszövet különböző mértékű elhalása az élsport gyakori kísérői!

Tudtad? Az emésztőrendszeri vérzések, a bélszövet különböző mértékű elhalása az élsport gyakori kísérői!

Tudtad? Az intenzív testi aktivitás a vese, gyomor-bél rendszer, máj oxigénhiányos állapotát (ischaemia) idézheti elő, ezzel járó átmeneti vagy tartós funkciókárosodással együtt ... Teljes cikk megtekintés

Tudtad? Asztma az olimpikonok körében – Gének szintjén kezelhetőek a panaszok?

Tudtad? Asztma az olimpikonok körében – Gének szintjén kezelhetőek a panaszok?

Tudtad? Az asztma (asthma bronchiale) a sportolók körében igen sűrűn előforduló krónikus kóros állapot. Sokan azzal magyarázzák az elit sportolók asztmásként való gyakori diagnosztizálását, hogy kizárólag ilyen módon válik számukra legalizálhatóvá az asztmagyógyszerekkel történő doppingolás ... Teljes cikk megtekintés

Tudtad? Paraziták az agyban - Mikroorganizmusok a teljesítményfokozásban

Tudtad? Paraziták az agyban - Mikroorganizmusok a teljesítményfokozásban

Tudtad? Vezető kutatók ma egy fajok sokaságából álló, azok által meghatározott és így sok irányból befolyásolható működésű szuper-organizmusként, ember-mikroba hibridként kezelik az emberi szervezetet, önálló világként, melyet természetesen egyedi támadók néha legyőzhetnek. A világ mikrobákon keresztül történő megértése lehetőségek ezreit teremtheti meg jelenlegi gondjaink kezelésére ... Teljes cikk megtekintés

Sportolók

Nyomtat Küldés

Edzőképzés az olimpiai eredmények tükrében

Az élsportolói teljesítményekben az edzői szaktudás mindig kiemelt szerepet kap, ezért az előadás abból a szempontból vizsgálta a 2016-os magyar vonatkozású nyári olimpiai eredményeket, hogy felhívja a figyelmet az átalakuló felsőoktatási edzőképzésben rejlő lehetőségekre.

Edzőképzés

Az élsportolói teljesítményekben az edzői szaktudás mindig kiemelt szerepet kap, ezért az előadás abból a szempontból vizsgálta a 2016-os magyar vonatkozású nyári olimpiai eredményeket, hogy felhívja a figyelmet az átalakuló felsőoktatási edzőképzésben rejlő lehetőségekre. Az edzői tudás lényegét nyilvánvaló fontossága ellenére nehéz definiálni, ezt pótolandó a coaching területéről használjuk Baracskai Zoltán meghatározását: „A coach a pálya szélén hevesen hadonászó, ordibáló szabad ember, aki a csapatából a győzelmet akarja kicsikarni úgy, hogy sohasem rúg labdába". Megállapíthatjuk, hogy a coach (és esetünkben a szinonimaként használt edző) „nem a pipogyább fajtája a tanácsadónak", mert képesnek kell lennie a vezetői döntéseket jellemző, a legalaposabb felkészüléssel sem kiiktatható bizonytalanság kezelésére.

Az oktatás szempontjából az edzői tudás egyik legfontosabb jellemzőjének Polányi Mihály fogalmával annak tacit jellegét, vagyis szavakba önthetetlenségét tartjuk. Ezt azért hangsúlyozzuk, mert az edzői kiválóság nem érhető el kizárólag explicit ismeretek megtanulásával, előadások és könyvek megismerésével, hanem hosszú éveken keresztül kell a szakma fortélyait a legnagyobb mesterek mellett elsajátítani.

A magyar elitsport eredményessége - a „piaci részesedés"

A magyar elitsport (mely fogalmat az angolszász sportgazdaságtan szerint a közösségi forrásokból finanszírozott élsportra, esetünkben az olimpiai sportágakra használunk) eredményességét leggyakrabban az olimpiai éremtáblázat szerint szokták értékelni. Mivel ez a hagyományos módszer nincs tekintettel a sportáganként nyerhető érmek számára, inkább az un. „piaci részesedés"-sel, vagyis a sportáganként nyerhető érmek számához viszonyított teljesítménnyel írjuk le a magyar olimpiai csapat, illetve a különböző sportágak szereplését. Az évtizedekre visszamenő idősorok szerint láthatjuk, hogy Magyarország teljesítménye fokozatosan csökkenő tendenciát mutat, ami a fokozódó globális verseny miatt törvényszerűnek is tekinthető. A diagramon ellenpéldaként látható angol szereplés azt mutatja, hogy sikeres váltással a lefelé mutató tendencia megfordítható, sőt a tudatos tervezés eredményeképp a 2012-es hazai rendezéssel járó kiugró teljesítmény is tovább fokozható.


1. ábra: Magyarország és Anglia eredményessége a nyári olimpiákon piaci részesedésben kifejezve (1976-2016)
 

A lefelé mutató magyar tendencia értékelésénél nem felejthetjük el a világ más országaiban élsportra költött összegek növekedését (2. ábra), illetve az ország adottságai szerinti versenytársakkal való összehasonlításokat sem (3. ábra). A különböző sportágak eltérő piaci részesedését és az utóbbi években egyre jellemzőbb női sporteredményesség alakulását részletesebben a Testnevelési Egyetem Brainsporting kutatócsoportja által készített elemzések alapján a 4. és 5. ábra mutatja be.


2. ábra: Az éremtáblázatok top 20 országának elitsportra fordított forrásainak nagysága 2001-2012 között (De Bosscher et. al, 2015)
 

3. ábra: Magyarország és a környező országok piaci részesedése a nyári olimpiákon és világbajnokságokon elért érmes helyezések alapján
 

4. ábra: Egyes sportágak piaci részesedésének alakulása a legutóbbi három Olimpián az 1-3. helyezések alapján
 

5. ábra: Az olimpiákon, világbajnokságokon és Európa Bajnokságokon féri és női sportolóink által nyert érmek százalékos megoszlása

Problémák az edzőképzésben

A magyar edzőképzésben évtizedek alatt felhalmozódó problémák szemléltetésére a menedzsment irodalomban használt „halszálka-modellt" használjuk. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy az utóbbi években történt környezeti változások nagymértékben segítik az edzőképzés modernizációját, de a kétes színvonalú képzések elterjedése, az elavult oktatási módszerek és infrastruktúra felváltása még a közeljövő feladata. Az edzőképzés nehézségét fokozza a legjobb oktatók, mesterek bevonásának hiánya, és az edzői életpályára jellemző kiszámíthatatlanság is. A magyar sportfinanszírozás javulása (kiemelt sportágak, Kiemelt Edző Program, TAO) paradox módon az edzők jó anyagi megbecsülésével bizonyos sportágakban a keményebb munkára való ösztönzés erejének csökkentését is jelentheti, különösen ott, ahol a teljesítmény mérése sokkal összetettebb, relatív folyamat (a témáról ld. bővebben Sterbenz-Gulyás-Kassay 2013-as cikkét).


6. ábra: Az edzőképzés halszálka modellje

Az edzői tudás

A magas szintű edzői tudás a tudományos ismeretek mellett magában foglalja azokat a képességeket, jártasságokat is, amelyek inkább a művészetekhez hasonlatosak. A hatékony edzői tevékenységhez hosszú évek munkájával kell kialakítani az intuitív döntéshozatalhoz szükséges tudást, önbizalmat. Az élsport világában nem egyszerű lineáris ok-okozat kapcsolatokat kell vezérelni, hanem bonyolult kölcsönhatások közepette heurisztikus folyamatokat szükséges befolyásolni és hatékonyan kommunikálni


7. ábra: Tudásfrissítés (Baracskai, 2007)

Az új felsőoktatási edzőképzés struktúrája

2017-től a magyar felsőoktatásban újra lehetőség nyílik a legmagasabb szintű, önálló szakként létező BSc és MSc-szintű edzőképzésre. Az önállóvá vált Testnevelési Egyetem fő célkitűzési között szerepel a hagyományos „TF-es" edzőképzés rangjának visszaállítása, a tudás közvetítés új módszereinek meghonosítása és a legjobb oktatók alkalmazása. Az ismeretátadás megszokott módjai mellett a hasonló tudással rendelkezők egymástól való tanulása, peer-to-peer-módszer alkalmazása, a gyakorlatorientált képzések hatékony megszervezése és a sportágak legnagyobb alakjainak bevonása jelentheti az új tantárgyak és témakörök bevezetése, illetve a megújult infrastruktúra mellett a fejlődés zálogát.

Nemzetközi kutatások

Az edzőképzés fontosságát az élsportban elért eredményekhez való hozzájárulás terén alátámasztják a témában úttörő, 15 országot felölelő SPLISS-kutatások is.  A sikeres elitsport-modellek elemzését 9 pilléren keresztül végző nemzetközi konzorcium kiemeli az edzők nemzetközi tapasztalatszerzését, a tervezhető, magas életszínvonalat és a képzés-továbbképzés nemzeti szintű koordinációját. A ma már elengedhetetlen tudományos eredmények beépítése a napi gyakorlatba nem történhet egyetlen sportágban sem egyedi kísérletezés útján, hanem központi irányítással, a gyakorlati edzői problémák megoldásával kell a legális teljesítményfokozás hatékony módszereit kifejleszteni és alkalmazni.

Az ösztönzés szerepe az edzői karrierben

Egy ország sportsikereinek elérése szempontjából a sportolók motivációja mellett hasonló fontossággal bír az edzők ösztönzési rendszere is. Megállapíthatjuk, hogy a Magyarországon kialakult olimpiai jutalmazási rendszer alapjaiban egyszerre teljesíti a hatékonyság és méltányosság követelményeit is, és az edzők számára biztosított juttatások is megfelelnek a hosszú távú tervezhetőség kritériumának. Miután az állami sportfinanszírozás által biztosított többletforrások pótolták az évtizedes lemaradásokat, érdemes a rendszert inkább a hatékonyság felé mozdítani, és a nemzetközileg is kimagasló szintű munka javára aszimmetrikus fizetési-premizálási módszereket alkalmazni (Sterbenz-Gulyás-Kassay 2013).

Javaslatok

A BSc-, illetve MSc-szintű edzőképzés 2017-től történő megújítása, a Testnevelési Egyetem oktatási és tudományos struktúrájának átalakítása új alapokra helyezheti a magyar edzőképzést. A legjobb nemzetközi gyakorlatokból hasznosnak látszik a brit-mintára kialakított Performance Director-ok alkalmazása és a rendszeres, független sportági riportok publikálása is.  A sportági szövetségekkel együttműködve újból megbecsülést kaphat az edzői életpálya, a legjobb szakemberek hivatásuknak tekinthetik a szakmai ismeretek átadását. A sportágak központi segítséggel elemezhetik a konkurencia fejlődését, tudományos módszerekkel, sportanalitikai eszköztárral vizsgálhatják a magyar sportolók teljesítményét az utánpótlás kiválasztásától az olimpiai szereplésig.

Dr. Sterbenz Tamás (rektorhelyettes, Testnevelési Egyetem) írása, ami a 2016. október 6-án, a MET rendezvényen elhangzott előadásának összefoglalása, megjelent a Magyar Edzők Társaságának folyóiratának 2016/02. számában

Kapcsolodó cikkek

Ajánlott könyveink!

KÖNYVAJÁNLÓ: Sportágspecifikus sporttáplálkozás (szerző: Tihanyi András)

KÖNYVAJÁNLÓ: Sportágspecifikus sporttáplálkozás (szerző: Tihanyi András)

Az új, Sportágspecifikus sporttáplálkozás című könyvben a MOB által kiválasztott 21 sportágra kidolgozott részletes javaslatok (étrend-kiegészítés, étrendi minták, gyakorlati útmutató, javasolt és kerülendő élelmiszerek stb.), teljesítményfokozás, utazási tanácsok, sport hőségben és hidegben, izomtömeg növelés, befogyasztás, az étrend időzítése, sportitalok, szénhidrát töltési technikák, biológiai ritmusok és számos más, praktikus, gyakorlatias téma található. Teljes cikk megtekintés

EDZÉSÉLETTAN könyv (Radák Zsolt)

EDZÉSÉLETTAN könyv (Radák Zsolt)

A kiadvány nemcsak terhelés-élettani könyv, hanem az edzésmódszerek hátterére és okaira is keresi a választ és módszereket is ajánl az edzéscélok megvalósításához. Részletes információkat ad az alapvető sejtfolyamatoktól az izomrendszer bemutatásán át az alkalmazkodás, fáradtság, képességfejlesztés, sporttáplálkozás, prevenció és sportgenetika témakörén keresztül a testedzés és öregedés összefüggéséig. Teljes cikk megtekintés

KÖNYV: A test izomzatának edzése

KÖNYV: A test izomzatának edzése

Ne akarjon úgy edzéseket vezetni valaki, hogy a gyakorlatok, az edzések anatómiai, élettani háttere ismeretlen számára. Az ismeretlen mindig veszélyeket tartogat, főként a végrehajtás részvevői részére. Amit az Edző mond, az „Szentírás”, hiszen Ő a szakember. Ez bizalom és egyúttal kiszolgáltatottság is a sportoló részére, ami az Edző felelősségét helyezi előtérbe. Teljes cikk megtekintés

Szavazás

SPORTTÁPLÁLKOZÁS

SPORTTÁPLÁLKOZÁS

Egy étrend-kiegészítő cég sporttáplálkozási tanfolyamot szervez. Egy orvosi tápszert forgalmazó cég roadshow-t tart sporttáplálkozás témában. Kaphatunk-e hiteles információt egy ilyen rendezvényen? Kaphatunk-e elfogulatlan szakértelmet? Jó lenne ha igen, és Ön szerint?

Sportsérülések

Bokarándulás, bokaszalag sérülések

Bokarándulás, bokaszalag sérülések

A leggyakoribb sportsérülés, futás vagy ugrás közben a talajra érkezéskor a boka kifordul, többnyire a külboka közelít a talajhoz, ritkábban a belboka. Leggyakoribb és típusos kosárlabdázóknál, de a többi csapat-labdajátékban is gyakori. Jellemzően a szalagok sérülnek különböző mértékben, de ugyanilyen módon csont-, ín- és egyéb képletek sérülése is kialakulhat Teljes cikk megtekintés

A könyök törései

A könyök törései

A könyöktáj törései küzdő és technikai sportokban gyakoribbak, jellemzőjük, hogy a legprecízebb kezelés után is funkciózavar (mozgáskorlátozottság) maradhat vissza Teljes cikk megtekintés

Achilles-ín szakadás

Achilles-ín szakadás

Legtöbbször hirtelen mozdulat, elrugaszkodás, kitámasztás közben az ín elszakad. A sérülés mindig valamilyen okból meggyengült ínon alakul ki (pl. krónikus túlterhelés, előzetes szteroid injekció). Teljes cikk megtekintés

Zúzódás, húzódás, rándulás

Zúzódás, húzódás, rándulás

A labdarúgás világszerte az egyik legnépszerűbb sport. Becslések szerint 1000 óra játékidőre 10-35 sérülés esik. Az összes sérülés 60-80 százaléka az alsó végtagokon fordul elő. Mik az okok, kiket milyen sérülés fenyeget? Teljes cikk megtekintés