Sport szakkönyveink

Sportágspecifikus sporttáplálkozás

Sportágspecifikus sporttáplálkozás

Az új, Sportágspecifikus sporttáplálkozás című könyvben a MOB által kiválasztott 21 sportágra kidolgozott részletes javaslatok (étrend-kiegészítés, étrendi minták, gyakorlati útmutató, javasolt és kerülendő élelmiszerek stb.), teljesítményfokozás, utazási tanácsok, sport hőségben és hidegben, izomtömeg növelés, befogyasztás, az étrend időzítése, sportitalok, szénhidrát töltési technikák, biológiai ritmusok és számos más, praktikus, gyakorlatias téma található. Teljes cikk megtekintés

EDZÉSÉLETTAN könyv (Radák Zsolt)

EDZÉSÉLETTAN könyv (Radák Zsolt)

A kiadvány nemcsak terhelés-élettani könyv, hanem az edzésmódszerek hátterére és okaira is keresi a választ és módszereket is ajánl az edzéscélok megvalósításához. Részletes információkat ad az alapvető sejtfolyamatoktól az izomrendszer bemutatásán át az alkalmazkodás, fáradtság, képességfejlesztés, sporttáplálkozás, prevenció és sportgenetika témakörén keresztül a testedzés és öregedés összefüggéséig. Teljes cikk megtekintés

A TEST IZOMZATÁNAK EDZÉSE (Bogárdi István)

A TEST IZOMZATÁNAK EDZÉSE (Bogárdi István)

Ne akarjon úgy edzéseket vezetni valaki, hogy a gyakorlatok, az edzések anatómiai, élettani háttere ismeretlen számára. Az ismeretlen mindig veszélyeket tartogat, főként a végrehajtás részvevői részére. Amit az Edző mond, az „Szentírás”, hiszen Ő a szakember. Ez bizalom és egyúttal kiszolgáltatottság is a sportoló részére, ami az Edző felelősségét helyezi előtérbe. Teljes cikk megtekintés

Történelem

A testedzés szerepe ősidőktől napjainkig

A testedzés szerepe ősidőktől napjainkig

A rendszeres és intenzív, erőteljes fizikai aktivitás hosszú évezredeken keresztül őseink mindennapi életének részét képezte, s nem csupán élelemszerzés, vagy búvóhely keresés, szálláshely készítés céljából, de kifejező eszköze volt a társadalmi érintkezésnek, kultúrának, vagy akár a kultuszoknak, hitnek, vallásnak is. Teljes cikk megtekintés

A magyar sportegészségügy története

A magyar sportegészségügy története

123 éves a magyar sportorvoslás, 85 éves a sportegészségügy intézeti rendszere - 1891-ben jelenik meg az első, magyar szerző által írt sportorvosi munka, 1929-ben kezdték kialakítani az MTF intézmény sportorvosi rendelőjéből az I. számú Állami Sportorvosi Intézetet, amely 1930-tól működött ... Teljes cikk megtekintés

Sporttudomány

Nyomtat Küldés

A doppingellenőrzési mintavételi eljárások menete - A vizelet-mintavétel menete

Aki a versenysport világában tevékenykedik - edzőként, orvosként, sportvezetőként vagy sportolóként - annak tisztában kell lennie immár nem csak a sportági szabályokkal, hanem a doppingolással kapcsolatos mindennemű előírással, kötelezettséggel, a tiltott szerekkel és módszerekkel, illetve a vétkesek büntetésének mértékével. Az egész világon széles körű összefogás tapasztalható a doppingellenes küzdelem sikeréért, a tisztességesen készülő, és úgy is versenyző többség védelme érdekében. Doppingellenes cikkeink ezt a bonyolult rendszert igyekszik közérthetően bemutatni mindazoknak, akik tehetnek a sportok tisztaságáért, az eredeti értékek megmentéséért.

A vizelet-mintavétel menete

A Sportolóknak a versenyen történő mintavételeknél (in competition) a kijelölést követően legkésőbb egy órán belül, a versenyen kívüli (out of competition) mintavételeknél pedig a lehető legkevesebb időn belül - lehetőség szerint azonnal - kell megjelennie a doppingellenőrzés helyszínén.

Akár versenyen történő, akár versenyen kívüli mintavételről van szó, a doppingellenőr nem zavarhatja meg a Sportolót a versenyzésben, a felkészülésben, bemelegítésben és levezetésben, illetve az edzésben, de a kijelöléstől számítva a doppingellenőri állomáson való megjelenésig a Sportolót folyamatosan kísérni és felügyelni kell.

A sportolónak a doppingellenőrzés eljárási rendjéről részletes felvilágosítást kell kapnia, a doppingellenőr köteles minden kérdésre válaszolni.

 

A személyazonosságok igazolása
 
A doppingellenőrök fényképes, nyilvántartási számmal ellátott megbízólevéllel kötelesek igazolni magukat.

Amikor a doppingellenőrzésre kijelölt Sportoló megjelenik a doppingellenőrzés helyszínén, valamilyen sorszámmal ellátott fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány, akkreditációs kártya, stb.) kell igazolnia magát.

A Sportolónak joga van egy általa megválasztott kísérővel együtt megjelenni a doppingellenőrzésen (edző, csapatorvos, szülő, nagykorú csapattárs, stb.). A Sportolót kísérő személy csak a vizelet / vér „A" és „B" jelű mintatartó üvegekbe történő lezárását, és a dokumentációs folyamatot kísérheti figyelemmel, a mintaszolgáltatás idején a mellékhelyiségben nem lehet jelen.

Kivételt képez a fogyatékos sportoló és a kiskorú Sportoló doppingellenőrzése. Ilyen esetekben a fogyatékos Sportolót kísérő segítő, illetve a kiskorú Sportoló törvényes képviselője a mintavételi mellékhelyiségben jelen lehet, de a mintaszolgáltatást nem kísérheti figyelemmel.

A doppingellenőrzés helyszínét elhagyni a doppingellenőrzés szabályszerű befejezése előtt csak a doppingellenőr beleegyezésével, megfelelően dokumentált módon, és a doppingellenőr, vagy az általa kijelölt hivatalos kísérő (escort / chaperone) jelenlétében lehet.

A doppingellenőrzés szokásos menetétől való eltérést minden esetben jegyzőkönyvezni kell.

 A mintavételi eszköz kiválasztása

A Sportoló joga és kötelessége szabadon választani a mintavételi eszközök közül (pohár, vér és vizelettartó üvegek, vérvételi csomag, stb.), és ellenőrizheti valamennyi általa használni kívánt mintavételi eszköz használhatóságát, épségét és védőcsomagolásának sértetlenségét.

Sérült csomagolású mintavételi edény nem használható doppingellenőrzésre, a sportolónak joga van újat választani.

 

A vizeletminta adás

 

A vizeletminta adása minden esetben egy elkülönített mellékhelyiségben történik, a Sportolóval azonos nemű doppingellenőr jelenlétében. A doppingellenőr legfontosabb feladata meggyőződni arról, hogy a minta a Sportoló testéből származik. Ennek érdekében felkérheti a Sportolót ruházatának részleges, vagy esetlegesen teljes eltávolítására.

A doppingellenőr kötelessége minden esetben tiszteletben tartani a Sportoló emberi jogait.

Doppingellenőrzés céljából az elfogadható minimum vizelet mennyiség 90 ml (EPO-vizsgálat céljából 100 ml).

A mintaszolgáltatás bármely szakaszának hátráltatása vagy manipulálása, illetve ennek kísérlete doppingvétséget megalapozó magatartásnak minősül, amely minden esetben dokumentálásra kerül, és fegyelmi eljárást von maga után.

Tartóedények kiválasztása

 

A doppingellenőrzés során használt mintatartó edények a hatályos nemzetközi szabvány szerint ellenőrzött, minőségileg garantált, a világ minden pontján egységesen használt eszközök.

Valamennyi üveg „A" és „B" jellel ellátott, garantáltan egyedileg sorszámozott, és csupán egyszeri lezárásra alkalmas.

A doppingellenőrzés során egyetlen, a Sportoló azonosítására alkalmas adat (név, születési idő, lakcím, személyazonosító okmány száma, stb.) SEM juthat az analízist végző laboratórium tudomására.

A minta elemzését végző laboratórium számára kizárólag a mintatartó edények „A" és „B" jelű sorszáma, az űrlapon feltűntetett gyógyszerhasználat, illetve a szállító doboz száma hozzáférhető.

A vizeletminta elosztása

 

Az eljárás során az „A" jelű üvegbe minimum 50 ml-t, a „B" jelű üvegbe minimum 25 ml-t kell tölteni, ezen felül a két helyszíni méréshez (pH és fajsúly) néhány cseppet (kb.10 ml-t) kell a pohárban hagyni.

A mintatartó edények lezárása

 

A Sportoló joga és kötelessége, hogy minden esetben ellenőrizze a mintatartó üvegek és a szállító doboz sorszámának azonosságát, az „A" és „B" jelű mintaszám doppingellenőrzési űrlapon történő rögzítését, illetve az üvegek megfelelő módon történő lezárását.

Az „A" minta pozitív vizsgálati eredménye esetén a Sportoló nyilatkozhat úgy, hogy elismeri a doppingvétség tényét, vagy kérheti a „B" minta vizsgálatát is. Ilyenkor a sportoló, vagy képviselője a vizsgálatot végző laboratóriumban, a helyszínen ellenőrizheti a „B" jelű minta sértetlenségét, biztonságosan lezárt voltát.

Amint erről meggyőződött, a „B" minta analízise megtörténik, és amennyiben az eredmény igazolja az „A" minta vizsgálati eredményét, úgy a doppingellenőrzés eredménye pozitív, és fegyelmi eljárást von maga után.

Amennyiben a „B" minta vizsgálatának eredménye negatív, úgy az eljárás befejeződik, a doppingellenőrzés eredménye negatív.

A vizeletminta helyi ellenőrzése

 

A doppingellenőrzés során a doppingellenőr az „A" és „B" jelű minták lezárása után megméri a maradék vizeletminta fajsúly (sűrűség) illetve pH (kémhatás) értékét.

Amennyiben bármelyik mért értékben a hatályos jogszabályban rögzített normál értékhez képest eltérést talál, úgy a sportolónál második mintavételre kerül sor.

A doppingellenőrzés jegyzőkönyvezése

 

A doppingellenőrzési űrlapon a sportolóra vonatkozóan az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:

  • a Sportoló neve,
  • születési dátuma,
  • lakcíme,
  • a személyazonosítására használt fényképes igazolvány fajtája és sorszáma,
  • a Sportoló által az ellenőrzést megelőző 10 napban szedett gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, táplálék-kiegészítők, vitaminok, stb. listája, illetve a gyógyászati mentességet igazoló TUE-engedély megléte.

Minden Sportolónak lehetősége van a doppingellenőrzéssel összefüggésben megjegyzést, kritikai észrevételt tenni, vagy véleményt nyilvánítani a doppingellenőrzési űrlapon.

A jegyzőkönyv és a mintatartó edények összevetése

 

A Sportoló joga és kötelessége figyelmesen és alaposan áttanulmányozni a doppingellenőrzés során készült valamennyi dokumentumot.

A doppingellenőrzés befejeztével valamennyi résztvevő (Sportoló, a Sportolót kísérő személy és a doppingellenőrök) aláírásával hitelesíti az elkészült dokumentumokat.

A Sportolónak joga van valamennyi általa aláírt dokumentumból egy másolati példány átvételére.

Kapcsolodó cikkek

Beszélgetések sporttudományról

Az edző mint sportdiplomata  – Az öltözködéstől a viselkedésig

Az edző mint sportdiplomata – Az öltözködéstől a viselkedésig

Bizonyára mindenki hallott, olvasott már egy-egy világverseny után olyan edzői, szövetségi kapitányi nyilatkozatot, mely szerint a magyar versenyző azért kapott ki, azért szerepelt rosszul, mert nem jó a sportdiplomáciánk. Persze könnyebb a felelősséget másra hárítani, mint a bajok okát kutatni és megtalálni … Teljes cikk megtekintés

Etika, erények és követelmények vezetők ill. edzők számára

Etika, erények és követelmények vezetők ill. edzők számára

Az álszent cég-, sport-, egészségügyi vezetők ill. edzők nem szeretik beosztottjukat, tanítványukat, csak eszköznek tekintik őket önmegvalósító céljaik eléréséhez, gyakran autokratikus légkörben működnek és nem adnak teret tanítványuk egyéniségének. Teljes cikk megtekintés