Betöltés

Mit keresel?

Egészség Krónikus betegségek

Elhízás: sport, testedzés vagy mozgásterápia

Megoszt
Elhízás - elhízott férfi

Az elhízás korunkban igen súlyos egészségügyi problémává vált. Világszerte – a gazdaságilag fejlett országokban – 30 és 50% között becsülhető a különböző mértékben elhízottak aránya.

Maga az elhízás általában fokozatosan kialakuló anyagcserezavarnak tekinthető, amelynek lehetnek belső okai (öröklődés, genetikai betegségek, idegrendszeri és hormonális elváltozások), de elősegíthetik kialaku­lását külső tényezők (táplálkozás, testmozgás hiánya, bizonyos gyógyszerek) is.

elhízás - elhízott férfi mérlegen

Abban, hogy az elmúlt évtizedekben az elhízás előfordulási ará­nya ilyen nagy mértékben növekedett a genetikai tényezők mellett elsősorban mégis a helytelen táplálkozási szokások és a fizikai akti­vitás csökkenése tehetők felelőssé.

Az elmúlt évtizedekben a technikai fejlődés a mindennapi élethez szükséges testmozgást nagy mértékben lecsökkentette, vagyis ke­vesebb energiát használunk, ugyanakkor a táplálék olcsósága, ma­gas zsír és szénhidrát tartalma növelte az energia-bevitelt.

hirdetés

Energetikai szempontból tehát elhízás akkor jön létre, ha a táplálékkal felvett energia nagyobb, mint az energiafelhasználás, el­sősorban a testmozgás által felhasznált energia. Az energiát kalóri­ában fejezzük ki.

Mit jelent az elhízás és kit tekinthetünk elhízottnak?

Az elhízás (orvosi kifejezéssel obezitás) azt jelenti, hogy a szervezetben a szükségesnél több zsír rakódik le.

Azt mondhatjuk ennek alapján, hogy amennyiben férfiaknál a test zsírmennyisége a testtö­meg 20%-nál nagyobb, beszélhetünk elhízásról, míg nők esetében ez az arányszám 25%-ban határozható meg. Mivel a test összes zsír­mennyiségének megbízható mérése bonyolult és költséges, az egy­szerűbb módszerek, mint a bőrredők vastagságából számított test­zsír-százalék pedig nem mindig megbízható, szívesebben használjuk a testtömegindex (TTI) fogalmát a testsúly megítélésére, illetve az elhízás fokának osztályozására. A testtömeg-indexet úgy számíthat­juk ki, ha a testsúlyt (kilogrammban mérve) elosztjuk a testmagas­ság méterben mért négyzetével.

Például:

  • testsúly 90 kg,
  • testmagasság 180 cm
  • TTI (BMI) =90/1,822 = 28,1 kg/m2

A testtömeg-index meglehetősen jó támpontot nyújt a testsúly, il­letve az elhízás mértéknek megítéléséhez.

Elhízás: almatípus és körtetípus

Az elhízás típusa szerint megkülönböztetjük az almatípust, ami­kor a zsír főként a törzsön, hason rakódik le, és a körtetípust, ame­lyekben a zsírlerakódás a csípőtájékon jelentkezik.

Az alma (másként android) típus inkább férfiakra, míg a körte (más szóval ginoid) típus inkább a nőkre jellemző. Bár a két típus többnyire egyszerű ránézéssel is elkülöníthető, pontosabb ered­ményt kapunk, ha a derékkörfogatot a köldök felett 2 ujjnyival mér­ve elosztjuk a csípő legnagyobb, kerületén mért értékkel. Ha ez a szám férfiakban nagyobb mint 0,9, illetve nőkben mint 0,8, alma tí­pust jelent. Például: derékkörfogat 100 cm, csípő körfogat 85 cm, 100:85 = 1,1, ami alma típusra utaló érték. Ezt a viszonyszámot ne­vezik derék/csípő hányadosnak.

Látható tehát, hogy az elhízás diagnosztizálása és tipizálása nem komplikált feladat, mindenki mérleg és centiméter segítségével, ön­maga képes elvégezni a szükséges méréseket, illetve számítást, de tájékoztatást ad a táblázat is.

Tagek

Talán ez is érdekel

Kommentálj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.