Betöltés

Mit keresel?

Aktuális Etika, viselkedés Slider Sportetika Sportpszichológia

A sportgyűlölet erkölcse – egy vitára sarkalló írás

Megoszt

Régen az egyik vidéki futballcsapat szurkolói csapatuk győzelme után hagyományosan összegyűltek, hogy vécépapírtekercseket dobáljanak a helyi főtéren lévő történelmi tölgyfákra. A fákat később ki kellett vágni … de nem helyi futballcsapat szurkolóinak hagyománya miatt, hanem azért, mert a „gyűlölt rivális” egyik szurkolója megmérgezte a fákat. Őt akkor kapták el, amikor egy helyi sportrádióban telefonált, hogy eldicsekedjen a tettével. Vádat emeltek ellene garázdaság miatt, egy tisztelt tárgy meggyalázásával és a természet megrongálásával. Bár kezdetben mentális betegség miatt ártatlannak vallotta magát, később vádalkut kötött, amelyben bűnösnek vallotta magát természetkárosításban. Hat hónapot ült börtönben.

Ez természetesen rossz helyzet. Jártam az érintett csapat futballmeccsein, és bár sportszerűtlenül utálom a focicsapatukat, a helyi szokásuk nagyszerű hagyomány volt, és maguk a fák is gyönyörűek voltak. Nem akarok több ítéletet mondani az elítélt szurkolóról, hanem inkább egy etikai kérdésre szeretnék reflektálni, amit a tette felvet. Mielőtt felteszem a kérdést, engedjenek meg egy kikötést: a rongáló szurkoló tettét egy sajátos gyűlölet motiválta. Ez a fajta gyűlölet az általam ismert legtöbb nyugati társadalomban gyakran szentesített gyűlölet, nevezzük sportgyűlöletnek. Nincs a gyűlöletnek egy egyedi meghatározása a tarsolyomban. Itt úgy fogom fel, mint egy intenzív érzelmet (vagy ha úgy tetszik, érzelmek és viselkedési diszpozíciók intenzív csomagját), amely emberek, tárgyak, eszmék, szimbólumok, cselekedetek ellen irányul: bármi ellen, ami gyűlöletet ébreszt. A sportgyűlöletet viszont úgy fogom fel, mint a sporttal kapcsolatos gyűlöletet, amely a sporttal kapcsolatos emberek, tárgyak, eszmék, szimbólumok, cselekedetek ellen irányul. A sportgyűlölet jellemzően sportolók, sportcsapatok, sportszervezetek, sportkabalák stb. ellen irányul. Amikor sportgyűlöletet táplálsz valamilyen ágens (vagy valamilyen csoportos ágens, például egy csapat vagy szervezet) iránt, akkor valamilyen sporttal kapcsolatos szerepük vagy viselkedésük miatt gyűlölöd őket.

A kérdés: morálisan megengedhető-e a sportgyűlölet?

Nyilvánvaló, hogy a megemlített szurkoló bűncselekménye átlépte az erkölcsi határokat. Nem a sportgyűlölet által motivált minden cselekedet erkölcsi megengedhetőségét kérdezem. Azt kérdezem, hogy maga a sportgyűlölet erkölcsileg megengedhető-e: vajon azok, akik gyakran esnek át erős sportgyűlölet-rohamokon, erkölcsi hibát mutatnak-e? Erkölcsileg elítélendő vagyok-e azért, mert utálom (a nevek megnevezésének elkerülése végett itt csapatokat említek) az Arsenalt vagy akár az Újpesti csapatot?

A gyűlölet önmagában ritkán, vagy soha nem dicséretes. A gyűlölet-bűncselekményeket különösen visszataszító bűncselekményeknek tekintik, és fokozott büntetést vonnak maguk után. A mindennapi életben a gyűlölet pedig gyakran túlreagálás, amely valamilyen szereplő természetéről, jelleméről vagy cselekedetéről alkotott elfogult vagy más módon téves ítéleten alapul.

sportgyűlölet

Érdemes megjegyezni, hogy ezzel szemben a sportgyűlölet – sajnos – gyakran ünnepelt jelenség. A Forbes magazin évente közzéteszi a „top tízes” listát a legellenszenvesebb sportolókról. A sport és a popkultúra közösségi nagyágyúja, a Grantland nemrégiben szavazást rendezett, hogy kiderüljön, ki volt az elmúlt 30 év leggyűlöltebb egyetemi kosárlabdázója. Olvasók ezrei szavaztak, hogy a 32 fős mezőnyből kiválasszák a leggyűlöltebbet. És persze bármelyik Premier League-szurkoló is szívesen elmondja, mit gondol a leggyűlöltebb rivális játékosairól és szurkolóiról. Ha a sportgyűlölet erkölcsileg helytelen, akkor talán ez a modern társadalom legszélesebb körben ünnepelt erkölcsi vétsége.

Ez a nyugtalanító gondolat némi nyomást gyakorol a sportgyűlölet igazolására. Elgondolkodhatunk tehát azon, hogy milyen megfontolások tehetik ezt meg velünk. Az ilyen jellegű kérdésfeltevés pedig általánosabb kérdéseket vet fel a sport és az erkölcs kapcsolatáról.

Peter Arnold (1994) egy érdekes vitában három lehetséges nézetet említ a sport és az erkölcs kapcsolatáról. Először is van az a nézet, amely szerint a sport erkölcsileg értékes abban az értelemben, hogy egyfajta erkölcsi gyakorlóterepet képez. Másodszor, van az a nézet, hogy a sport erkölcsileg semleges, vagy legalábbis erkölcsileg jelentéktelen. Ahogy Arnold leírja ezt a nézetet, a sport „alapvetően nem komoly” (76). Harmadszor, van az a nézet, amely szerint a sport erkölcsileg értékelhetetlen abban az értelemben, hogy a sportban való sikerre való törekvés által támogatott jellemvonások és cselekedetek – pl. agresszió, mások feletti dominancia – erkölcsileg megterhelőek.

Természetesen ennél több lehetséges nézet is létezik, és gyanítom, hogy mindhárom nézetnek többé-kevésbé elfogadott változata létezik a lakosság körében, talán a sport adott aspektusaitól függően. Nem hihető, hogy a sport alapvetően erkölcsileg értékes, semleges vagy értékelhetetlen. Néha a sportban való részvétel valóban az erkölcsi erények ápolását szolgálja – bizonyára sokan nem csak azért viszik el gyermekeiket sportcsapatokba, mert azt akarják, hogy jól érezzék magukat és barátokat szerezzenek, hanem mert azt akarják, hogy megtanulják a kemény munka, az együttműködés stb. értékét. De természetesen a legtöbben ismerjük a sport-erkölcsök példáit: az utánpótlásedzők, akiket csak a győzelem érdekel, az ötévesek szülei, akik brutálisan szidják (és néha fizikailag is bántalmazzák) a játékvezetőt, az önző játékosok, akik csak a személyes dicsőséget keresik, és így tovább. És persze sokan közülünk érezzük a sportsemleges nézet vonzását. Mi rossz van abban, ha egy játék keretein belül egy kis rosszindulatú ugratás történik? Nem sokkal szórakoztatóbb gyűlölni a riválisokat? Ki akar egy csapat kegyetlenül udvarias ellenféllel játszani?

hirdetés

Ha jobban belegondolunk, (számomra) egyértelműnek tűnik, hogy a sportgyűlölet néha jogos (és így megengedett) (szerk: ??), néha pedig indokolatlan (és így megengedhetetlen). Egy példa az indokolatlan sportgyűlöletre: gyűlölhetünk egy játékost egyszerűen a sikerei miatt. Ez számomra indokolatlannak és megengedhetetlennek tűnik. (Hasonlóképpen a sportgyűlölet által motivált cselekedetek is lehetnek indokolatlanok, és ez megengedhetetlen. Előfordul, hogy a szurkolók éljeneznek, amikor egy ellenfél játékosa megsérül. Ez számomra egyértelmű esetnek tűnik, amikor a sportgyűlölet motivált egy indokolatlan és megengedhetetlen cselekedetet.

Egy példa az indokolt (szerk: ??) sportgyűlöletre: az amerikai New England Patriots híres arról, hogy egyszer rajtakapták őket, amint más csapatok játékmegbeszéléseit kémlelték. Ez tisztességtelen előnyhöz juttatta őket, és ezért jogos a sportgyűlölet.

Az arányosság szempontjai itt is relevánsak. Lehetséges, hogy valakit túlságosan is utáljunk. A LeBron Jamesre zúdított sportgyűlölet például kezdetben talán indokolt volt: LeBron szenvtelenül elhagyta szülővárosának csapatát. A sportgyűlölet azonban több mint három évvel később is folytatódott, és bizonyos mértékig még mindig tart. Ez azért furcsa, mert LeBron sok szempontból kiváló csapattárs és versenyző. Úgy tűnik, hogy a sportgyűlölet, amelyet sokan még mindig LeBronra zúdítanak, aránytalan.

Ez a vita azt sugallja, hogy a sportgyűlölet okai (résztvevőként és megfigyelőként) döntő fontosságúak. Meg kell határoznunk tehát, hogy milyen okok indokolják a sportgyűlöletet. Mik lehetnek ezek?

Egy csábító – és bevallottan tétova – javaslat a következő. A sportgyűlöletet igazoló okok vagy (a) követik, vagy (b) tükrözik azokat, amelyek a sporton kívüli gyűlöletet igazolják. Gondoljunk azokra az emberekre, akik erkölcsi vétkeket mutatnak – az arrogánsakra, a szívtelenekre, az önzőkre. Bár talán túlzás lenne azt állítani, hogy az ilyen emberek iránti visszavonhatatlan gyűlölet indokolt, vitatható, hogy a körülhatárolt gyűlölet indokolt(szerk: ??). Az erkölcsi aljasságot mutató cselekedetre adott gyűlölet ugyanúgy indokolt lehet, mint ahogyan más, vádaskodással kapcsolatos attitűdök is indokoltak.

Milyen sporttal kapcsolatos cselekedetek követik az erkölcsi rosszindulatot mutató cselekedeteket? Azok, amelyek közvetlenül erkölcsi rosszindulatot mutatnak. Véleményem szerint a játéktér erkölcsileg nem teljesen semleges. A sportolók mutathatnak lustaságot, önzést, arroganciát, rosszindulatot és így tovább. Az ilyen sportolók vitathatatlanul ki vannak téve a jogos sportgyűlöletnek.

Felvetettem, hogy a sportgyűlölet igazoló okai nemcsak követhetik azokat, amelyek a nem sportgyűlöletet igazolják, hanem tükrözhetik is ezeket az okokat. Én ezt egy jelentősen eltérő kapcsolatnak tekintem, amelyben nem azokra a tulajdonságokra reagálunk, amelyek önmagukban indokolják a gyűlöletet, hanem azokra, amelyek megfelelnek a tükrözés követelményének. Hogy megértsük, mire gondolok itt, jegyezzük meg, hogy a sportversenyek gyakran tükrözik a valós életbeli erkölcsi konfliktusokat. A legjobb sportfilmek közül sok – Rocky IV, Karate Kid – kihasználja ezt a tényt, és olyan erkölcsi és sportkonfliktust kínál nekünk, amelyek nyilvánvaló módon tükrözik és kijátsszák egymást. A sportban megjelenített, dramatizált konfliktusok és a „való élet” erkölcsi konfliktusai közötti kapcsolat valószínűleg összetett, és nehéz pontosan meghatározni. De nézzünk meg három példát arra, hogy a sportgyűlölet hogyan tükrözheti a nem sportkörnyezetekben erkölcsileg indokolt gyűlöletet.

Először is, néha előfordul, hogy egy játékost bizonyos jellemhibák miatt gyűlölünk a sportban. Azaz, hibáztatunk és megvetünk egy játékost, amiért következetesen nem felel meg valamilyen sportágon belüli normának. Ez lehet a védekezésben a rotáció elmulasztása, a szerelés elmaradása, a könnyű lövés elmaradása vagy bármi más. Az ilyen esetekben részben azért reagálunk sportgyűlölettel, mert úgy véljük, hogy ezek a hibák a jellem hiányosságait tükrözik – legalábbis a sportág kontextusában. Furcsa és valószínűleg helytelen lenne azt gyanítani, hogy a sportban mutatott hiányosságok könnyen átragadnak a sporton kívüli kontextusokra is (John Wooden híres idézete ellenére, miszerint a sport „felfedi a jellemet”). De lehet, hogy indokolt lenne egy ilyen személyt gyűlölni a sportban, mert az adott sportág (vagy általában a sportágak) belső normái szerint a jelleme hiányos.

Másodszor, néha azért gyűlölünk egy játékost vagy egy csapatot, mert a sikerüket az igazságtalanság példájának tartjuk. Vitatható, hogy a doppingolókra zúdított sportgyűlölet nagy része a tisztességtelenség iránti jogos gyűlöletből fakad. Vagy, hogy egy másik példát vegyünk, sokan azért utálják a New York Yankees-t vagy a Real Madridot, mert úgy tűnik számukra, hogy egyszerűen megvásárolhatják a sikert. A sikerük igazságtalannak tűnik, és a sportági gyűlöletet a tisztességtelenség iránti jogos gyűlölet motiválja, amely itt egy sportág kontextusában jelenik meg.

Harmadszor, gyakran eljutunk a sportgyűlölet ősriválisokhoz. Ezt látszólag előítéletek motiválják, és így nyilvánvalóan indokolatlannak tűnhet. De talán mégsem. A riválisok közötti konfliktusok hasonlítanak bizonyos fajta, nagyon ritka erkölcsi konfliktusokhoz, a jó és a rossz közötti konfliktusokhoz. Azért mondom, hogy az ilyen erkölcsi konfliktusok ritkák, mert úgy tűnik nekem, hogy a jó és a rossz dinamikáját a sporton kívülre vinni általában nem tanácsos (a világ nem ilyen egyértelmű). De úgy tűnik, hogy a sport, ahogyan sokan érveltek, egyfajta gyakorlóterepet biztosít – olyat, ahol azonosulhatunk az egyik féllel egy versenyben, és ezáltal megtapasztalhatunk mindenféle érzelmet és attitűdöt (beleértve a sportgyűlöletet is), amely a másik féllel szemben irányul. Néha léteznek olyan moralizált konfliktusok az életben, amelyekben az ellenfél gyűlölete erkölcsileg indokolt, és amelyekben a gyűlölet hihetően motivál erkölcsileg dicséretes cselekedeteket (például a bátorság fitogtatását). Ha a másik csapat sportszerű gyűlöletének okai (például azért, mert az a csapatod fő riválisa) törvényszerűen tükrözik ezeket a konfliktusokat, akkor lehet, hogy a fő rivális sportszerű gyűlölete (szerk: ???) ezáltal indokolt.

hirdetés

Forrás: Joshua Shepherd írása

Hivatkozások:

  • Peter J. Arnold (1994). Sport és erkölcsi nevelés. Journal of Moral Education 23(1): 75-89.
  • Robert Mays (2013. március 14.). ‘I Was Sort of a Prick’ (Valamiféle pöcs voltam): J.J. Redick on Playing ‘J.J. Redick’. Grantland http://www.grantland.com/blog/the-triangle/post/_/id/54296/i-was-sort-of-a-prick-j-j-redick-on-playing-j-j-redick Hozzáférés: 2013. november 3.
Tagek