Élsport és gyermekvédelem

Share

A gyermekvédelem a sportedzői tevékenységben minden sportszervezetben részt vevő személy felelőssége. Egyetlen szülő, edző, elnökségi tag vagy közösségi tag sem szeretne egy nap arra ébredni, hogy egy edző vagy szervezet gyermekkel szembeni magatartásával kapcsolatban vizsgálatot kell indítani. Szerencsére van néhány alapvető lépés, amelyekkel minimálisra csökkenthető annak kockázata, hogy ez egy sportegyesületben vagy szövetségben ez előforduljon.

Bár mindig lesznek olyan egyértelmű és nyilvánvaló gyermekbiztonsági intézkedések, amelyeket minden edzőnek és alkalmazottnak be kell tartania és figyelnie kell rájuk, kétségtelen, hogy néhány része kihívást jelenthet az edzők számára. Az Európában végzett és 2021 végén közzétett új kutatás kimutatta, hogy a válaszadók 44 %-a tapasztalt gyermekkorában fizikai erőszakot a sportban, 35%-a szóbeli szexuális erőszakról, 20%-a pedig érintkezésen alapuló szexuális erőszakról számolt be. A bántalmazás a nemzetközi sportban versenyzők körében magasabb volt a szabadidősporthoz képest, és az elkövető leggyakrabban a sportoló edzője volt.

Kihívás az edzők számára

Az edzőket nagyrészt azon az alapon alkalmazzák, hogy rendelkezik-e azzal a végzettséggel ill. készségekkel, amelyekkel a sportolóknak segíteniük kell sportolási potenciáljuk elérésében. Bizonyos sportkörnyezetben ez magában foglalhatja azt is, hogy emelt hangon beszélnek vagy dühösek a sportolókra, hogy motiválják őket, más környezetben pedig az érintés lesz a jellemző. Az, hogy az edzők hogyan érik el eredményeiket, változó.

Ez esetenként elmosódó határokat eredményezhet a sportolókkal való bánásmód tekintetében az elfogadható és az elfogadhatatlan dolgok között. Az edző feladata, hogy új szintek elérése érdekében különböző technikákat alkalmazzon, de fontos, hogy ne úgy, hogy ezek a technikák potenciális jóléti és biztonsági problémáknak bizonyuljanak. Például a közelmúltban a Liddick kontra Gymnastics Australia és Sport Integrity Australia ügyben a Nemzeti Sportbíróság (NST) megállapította, hogy Liddick (a női művészi tornacsapat korábbi vezetőedzője) két alkalommal is megsértette a vonatkozó etikai szabályzatot: Az egyik jogsértés az volt, hogy azzal fenyegetőzött, hogy bezárja a panaszost és csapattársait a szobájukba, és  „borsóval és répával eteti őket az ajtó alatt„; a másik pedig azt mondta a panaszosnak és néhány csapattársának, hogy kövérek, és ez az oka az olimpiai játékokon való alulteljesítésüknek.

Az NST azonban megállapította, hogy az általa meghallgatott öt panasz közül három nem minősült az MPP szerinti zaklatásnak vagy visszaélésnek. Az egyik állítással kapcsolatban az NST megállapította, hogy  „mivel a nemzeti edzőként a csapat teljesítményével kapcsolatos kérdések vagy megjegyzések megtétele az 5. paragrafus szerint nem minősül zaklatásnak, visszaélésnek vagy nevetségessé tételnek„ – ezért ezt az állítást elutasították. Ez az eset jól mutatja, hogy milyen nehéz különbséget tenni a megfelelő edzői magatartás és a zaklatásnak vagy visszaélésnek minősülő magatartás között.

Tekintettel a különböző edzői stílusokra és a sportolók igényekre, hogyan tudja egy szervezet valóban biztosítani, hogy az utánpótlás és felnőtt sportolói ne legyenek kitéve zaklatásnak? Hogyan lehet támogatni az edzőket abban, hogy pontosan tudják, mi megengedett és mi nem megengedett a szervezetükben? Mit lehet tenni annak érdekében, hogy a paraméterek egyértelműek legyenek, és mégis lehetővé tegyék a szervezet számára, hogy fenntartsa a magas szintű teljesítményt, amelyről ismert?

Az edző feladata, hogy megtalálja annak a módját, hogy az egyes sportolók elérjék a bennük rejlő maximális lehetőségeket. Az egyik sportoló másképp reagál az edzési technikákra, mint a másik sportoló. Az edzői szerep nehéz lehet, és sportjogászként átérezzük az ilyen szerepkörben dolgozók kihívásait. Ugyanakkor azt is szeretnénk biztosítani, hogy az edzők kellő támogatást kapjanak saját hírnevük és sportágukban szerzett örökségük védelméhez, valamint hogy a sportszervezetek és klubok biztonságban érezhessék magukat abban a tudatban, hogy mindent megtesznek tagjaik, sportolóik és önkénteseik védelme érdekében.

Egy klub vagy szervezet szempontjából egy vizsgálat következményei jelentősek és hosszú távúak lehetnek. A legtöbb szülő például kétszer is meggondolja, hogy gyermekeivel részt vegyen-e egy sportágban vagy környezetben, ha aggályok merülnek fel a gyermekek biztonságával kapcsolatban, vagy ha az egy zaklató kultúrájú egyesület lehet.

Meghúzni a határvonalat

Mint azt bizonyára Ön is tudja, a bántalmazás sokféle formát ölthet, beleértve a fizikai, verbális, szexuális vagy érzelmi bántalmazást. Még ha szervezetében csakis felnőttek vannak, a szervezet hírneve akkor is veszélybe kerülhet, ha a szülők és a gyerekek például a káros diétás kultúrát vagy a szexuális visszaéléseket egy adott sportággal összefüggésbe hozzák.

A torna, a női labdarúgás és nemrégiben az úszás nagy visszhangot kiváltó esetei, amelyek mindegyike a gyermekbántalmazás különböző formáit vonta maga után, azt mutatják, hogy a szervezeteknek minden szinten felül kell vizsgálniuk és biztosítaniuk kell, hogy gyermekbiztonsági politikájuk és eljárásaik átfogóak és működőképesek legyenek. Még azokban a szervezetekben is fontos lehet biztosítani, hogy a sportágon belül egészséges kultúrát tartsanak fenn a folyamatos részvétel biztosítása érdekében, ahol a gyermekek nem vesznek részt aktívan.

Miért fontos a gyermekbiztonság minden sportkörnyezetben

A fiatal kortól való részvétel mindig is kulcsfontosságú volt minden sportágban, még akkor is, ha az nem gyermekközpontú. Miért? Mert minden sportágban szükség van tehetségekre, akik a ranglétrán fokozatosan feljebb kerülnek, és a nem biztonságos kultúra miatt nem szorulnak ki a sportágból, nem hagyják azt abba. Minden sportág teljes mértékben a gyerekek részvételére támaszkodik. Ha kevesebb gyermek vesz részt, akkor kevesebb felnőtt vesz részt, kevesebb felnőtt nézi vagy támogatja a sportot az elit szinten, és kevesebb pénz áll a sportban részt vevő sportszervezetek rendelkezésére.

Gyermekvédelem a sportedzésben

A közelmúltban az Úszó Szövetség fenntartás nélküli bocsánatkérést intézett az úszókhoz, akik az edzői stáb részéről rossz, bántalmazó bánásmóddal és mérgező kultúrával szembesültek. Hallottuk, hogy fiatal úszók a testük kritikájáról beszéltek, és nyomást gyakoroltak rájuk, hogy fogyjanak le, és korlátozzák az ételfogyasztásukat olyan mértékben, hogy az a teljesítményüknek ártott. Néhány esetben ez relatív energiahiányos szindrómához (RED-S) vezetett. Az ilyen megnyilatkozások valószínűleg ártanak a sportágnak.

Amint fentebb említettük, a Liddick-ügy is azt mutatja, hogy valószínűleg a tornasportban is előfordultak hasonló problémák. Az elmúlt években több a sportágban végzett vizsgálat feltárta a rendkívül tekintélyelvű edzői technikák tartós alkalmazását, a nem megfelelő és káros testsúlykezelés és testszégyenítő gyakorlatok elterjedtségét, amelyek étkezési zavarokhoz és rendellenes táplálkozáshoz vezetnek, valamint azt, hogy a sportolók körében több helyen „mérgező „ kultúra uralkodik. Több sportági szövetség ezekre a megállapításokra (többek között) a panaszok kezelésére vonatkozó új eljárások elfogadásával reagált.

Az ehhez hasonló nagy horderejű esetek miatt minden sportszervezetnek és edzőnek újra meg kell vizsgálnia, hogy egyensúlyban van-e az emberek legjobb teljesítményre való ösztönzése, valamint a gyermekek biztonságának és a sportolók mentális jólétének biztosítása.

Mit kell tehát tennie annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a jelenleg meglévő rendszer megfelelő-e ahhoz, hogy az edzők hatékonyan végezhessék munkájukat, és kezelhessék a lehetséges biztonsági kockázatokat?

Mi szükséges ahhoz, hogy az edzők számára 100%-ban egyértelműek legyenek a követendő iránymutatások, és hogy a gyermekvédelem és általában a biztonság ne kerüljön veszélybe?

A kockázatok és következmények minimalizálása a sportkörnyezetben

Az egyértelmű gyermekbiztonsági irányelvek és eljárások kialakítása a kiindulópont a kockázatok kezelésének elősegítéséhez. Olyan irányelvek, amelyek minden oldalra kiterjednek, beleértve a tanárokat, edzőket és sportszakembereket, valamint a sportolókat is. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy külön irányelvekre és magatartási kódexekre van szükség az edzők, a sportszakemberek, a személyzet, a sportvezetők és a sportolók számára.

Ezeknek a szabályzatoknak a megléte csak egy lépés ebben a folyamatban. A második lépés annak biztosítása, hogy az edzők ebben a tekintetben is jól képzettek legyenek, és tisztában legyenek azzal, hogy mi elfogadható és mi nem az Ön szervezetén vagy klubján belül. Emellett alapvető fontosságú annak biztosítása, hogy mindenki tisztában legyen a szabályzatokkal, elolvasta azokat, és tudja, hogy milyen következményekkel jár, ha valamelyik szabályzatot és eljárást nem tartják be.

Az oktatás gyakran a leginkább figyelmen kívül hagyott elem, pedig ez az egyik legjobb módja az ilyen problémák elkerülésének. Az oktatás mellett az általános sportkultúra is fontos szerepet játszik ebben a kérdésben – ahol széles körben ismert, hogy a gyermekbántalmazást nem tolerálják, ott a tagok készek lesznek beszélni és jelenteni az általuk észlelt incidenseket.

Mindez azonban csak akkor jó, amennyire a bevezetett irányelveket és magatartási kódexeket betartják és betartatják!

Kielégítő vagy átfogó megközelítés?

A sportszövetségek már rendelkeznek irányelvekkel. A már meglévő szabályzatoknak egyértelműen részletezniük kell, hogy mi a folyamat, ha aggályok merülnek fel, és hogy ezeket a kérdéseket belsőleg vagy egy harmadik, külső fél segítségével vizsgálják-e ki.

A jó gyermekbiztonsági szabályzat azt is részletezi, hogy az egyes személyeknek milyen kötelezettségei vannak, és hogy kinek kell jelezniük az aggályokat. Ezeknek a szabályzatoknak részletesen meg kell határozniuk azt is, hogy mi a teendő abban az esetben, ha aggályok merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy egy problémát nem vizsgálnak ki megfelelően.

Ha sportklubja vagy szervezete komolyan veszi a biztonságot és az ilyen problémák elkerülését, akkor jó eljárási útvonalakkal is rendelkeznie kell. Ilyen lehet például, ha a sportolót, tagot vagy alkalmazottat a tagfelvétel során megkérdezik (és a választ ellenőrzik is), hogy korábban szexuális bűncselekmény miatt vádat emeltek-e ellene. Ebben az esetben szükség van egy olyan szabályzatra, amely részletezi, hogy milyen lépéseket tesznek, ha valaki igennel válaszol erre a kérdésre. Értesítenék-e az összes szülőt, sportolót, csapattagot és vezetőséget?

Az ilyen típusú irányelvek számos olyan elemet tartalmazhatnak, amelyek jelentősen csökkentik a gyermekeket, sportolókat és tagokat érintő kockázatokat, valamint a szervezet pénzügyi és hírnevét érintő kockázatokat.

Az általános gyermekbiztonsági politika és eljárások a legtöbbször nem elégségesek ahhoz, hogy jelentősen csökkentsék ezeket a kockázatokat. Ahhoz, hogy biztos lehessen abban, hogy helyesen cselekszik edzői, sportolói, tagjai és a szervezet egészének érdekében, évente felül kell vizsgálnia ezeket az irányelveket. Lehet, hogy ezeket személyre is kell szabni annak érdekében, hogy megfeleljenek az Ön sportágának, embereinek, szervezetének és közösségének egyedi igényeinek. Mint azt számos olyan esetben láttuk, amikor a sportkörnyezetben veszélybe került a biztonság, néha évekig is eltarthat, amíg a tettekre, bántalmazásokra, visszaélésekre fény derül. Ha évek múlva kiderül, hogy 2022-ben történt az állítólagos bűncselekmény, akkor a szervezetében már alkalmazott gyermekbiztonsági irányelveket és eljárásokat sürgősen meg kell vizsgálni. És ha az állítólagos bűncselekmények bebizonyosodnak, döntés születhet arról is, hogy az elkövetők kívül mennyire voltak vétkesek a környezetben az edzők, a a sportvezetők és a felügyelő sportszervezetek.

hirdetés

Forrás: Alexandria Anthony sportjogász írásának szerkesztett változata