Visszaélések a sportban: csak néhány alma rossz vagy az egész hordónyi?

Share

A közelmúltban számos példa látott napvilágot arról, hogy a sportolóknak milyen szörnyű visszaélésekkel kell szembenézniük a sportban. Ha nem változtatunk a sporton belüli struktúrán és kultúrán, akkor ez továbbra is meg fog történni.

A közelmúlt történései rávilágítottak néhány olyan visszaélésre, amellyel a sportolók világszerte szembesültek.

A fiatal úszók és tornászok szexuális zaklatásától kezdve az edzőik által elkövetett fizikai és érzelmi bántalmazásig – sokunk számára könnyű lehet azt feltételezni, hogy a sportolókkal szembeni visszaéléseket a sporton belül csak néhány gazember okozza, akik megszegik az etikei, morális és törvényi szabályokat.

Az új bizonyítékok azonban azt mutatják, hogy a sportágon belül vannak olyan szervezeti tényezők, amelyek valójában elősegítik ezt a visszaélést.

A sportágban sokan a visszaélésszerű viselkedést „funkcionálisnak” tekintik -, szerintük ez a teljesítmény javulásához, és ezáltal a győzelem valószínűségéhez vezet.

Ennek eredményeképpen a sportszervezetek vezetői elfogadták a visszaéléseket, mint a „játék” szükséges részét, amelyben a sportolóktól rendkívüli személyes áldozatokat várnak el, és a győzelem érdekében intenzív fizikai kellemetlenségeket és fájdalmat kell elviselniük.

Változásokra van szükség a kultúrában, az oktatásban, a rendfenntartásban és a törvénykezésben, hogy ne csak az úgynevezett „rossz almákkal”, hanem magukkal a sportszervezetekkel és a tágabb értelemben vett sportrendszerrel is foglalkozzunk.

A nemrégiben készített szisztematikus áttekintésünkben elemeztük a 2000 és 2018 között megjelent tanulmányokat, amelyek a sportolókkal szembeni, nem véletlenszerű erőszakot vizsgálták több sportágban és több országban.

Amikor nem véletlenszerű erőszakról beszélünk, akkor a káros interperszonális tapasztalatok egész sorára utalunk, beleértve a sportolók pszichológiai, fizikai és szexuális bántalmazását, amelyet az edzők, a támogató személyzet és más sportolók követnek el.

Tanulmányunk azonosította a strukturális és társadalmi tényezők azon csoportjait, amely az edzések és versenyek során elkövetett ilyen visszaélések hátterében áll – beleértve azokat a szervezeti normákat, amelyek tolerálják a visszaéléseket, a hatalmi egyenlőtlenségeket, a társadalmi értékeket és hiedelmeket.

A nem véletlenszerű erőszak elhúzódó és elterjedt probléma a sportban (NOB).

Egy nemrégiben az Egyesült Királyságban végzett kutatás szerint a sportolók akár 75 százaléka is megtapasztalja a lelki bántalmazás valamilyen formáját.

A sportolók arról számolnak be, hogy lekicsinylik őket, kiabálnak velük, bűnbakot csinálnak belőlük, fenyegetik őket, valamint figyelmen kívül hagyják őket, megtagadják tőlük a figyelmet vagy a támogatást.

A sportolók tizenegy százaléka számolt be fizikai bántalmazásról, amely magában foglalja a testi fenyítést, az életkornak nem megfelelő kötelező edzést vagy a pályán tanúsított, nem szankcionált agresszív viselkedést, például ütéseket és veréseket.

A sportolók akár 14 százaléka tapasztal szexuális visszaélést, beleértve a szexista megjegyzéseket vagy gesztusokat, a nem kívánt szexuális figyelmet vagy szexuális támadást.

A bántalmazók, akik általában vezető, tekintélyt parancsoló pozícióban vannak, úgy vélik, hogy minimális következménnyel jár és a sportolók csak minimális ellenállást tanusíthatnak.

A célba vett sportolókat úgy szocializálják, hogy azt higgyék, csendben kell elviselniük ezt a bántalmazást, míg a szemlélők, beleértve a családtagokat is, úgy vélik, nem szabad beavatkozniuk.

Sokan a bántalmazott sportolók közül nem jelentik a bántalmazást, mert félnek a következményektől; félhetnek attól, hogy kiközösítik őket, „bajkeverőnek” bélyegzik, vagy „gyengének”, „túlérzékenynek”, „hisztisnek” és „kudarcosnak” minősítik őket.

A bántalmazás kérdése azonban kétértelmű lehet a sportban.

Sok sportoló nem ismeri fel, hogy mikor válik a cselekedet bántalmazássá, mert a bántalmazás annyira gyakori, és mert a felbujtók és a célpontok abban a hitben szocializálódtak, hogy ez egy hatékony és „funkcionális” módja a teljesítmény fokozásának és végső soron a versenyek megnyerésének.

A bántalmazás „funkcionális” hatásába vetett hitet a sportban a „győztes mindent visz” jutalmazási rendszerünk csak fokozza. A győztesnek járó jutalmak aránytalan elosztása arra ösztönzi a felbujtókat, hogy bármilyen eszközt, beleértve a visszaélést is, bevessenek a győzelem érdekében.

A megcélzott sportolók tehát elfogadják a visszaéléseket abban a reményben, hogy azok a sikerükhöz vezetnek.

Ez a helyzet arra is ösztönözheti a sportvezetőket, hogy szemet hunyjanak a visszaélések felett, amikor ezek a sportolók jó eredményeket érnek el, ezzel segítve a jövőbeli finanszírozás biztosítását és így a jövőbeli sikereket.

Ha a sportolók eltűrik a bántalmazást, a sporton belüli értékeknek való eredményességre irányuló nyomás a nem véletlenszerű erőszak minden formáját motiválja.

A sportolók megtanulják elfogadni a szélsőséges kényelmetlenséget és fájdalmat, és elfojtják a sebezhetőséget; elvárják tőlük, hogy sérülten eddzenek és versenyezzenek, tűrjék a versenytársak agresszív taktikáit a pályán, és a legszélsőségesebb esetekben tűrjék a szexuális visszaéléseket, amelyeket akár az orvosi segítség álcája alatt végeznek.

A sportolóktól azt is elvárják, hogy szigorú engedelmességi elvárásoknak tegyenek eleget, és mutassanak feltétel nélküli tiszteletet a tekintélynek – még akkor is, ha a tekintélyt gyakorló személyek maguk a bántalmazók.

Mindezt tovább bonyolítja az a tény, hogy az edzés helyszínei és a versenyprogramok gyakran fizikailag és pszichológiailag is elszigetelik a sportolókat családjuktól és az őket támogató hálózataiktól, ami kiszolgáltatottabbá teszi őket a visszaéléseknek, különösen a szexuális visszaéléseknek.

Ez az elszigeteltség csökkenti a védelmi lehetőségek hatékonyságát és az edzések és versenyek megfelelő felügyeletének és megfigyelésének képességét is.

A normák, a hatalmi egyenlőtlenségek, a jutalmazási struktúrák, az értékek és a hiedelmek együttesen olyan kultúrát teremtenek, amely a sportolók teljesítményét a biztonságukkal és jólétükkel szemben előnyben részesíti, és végül legitimálja a visszaélésszerű viselkedést.

A sportolók jobbat érdemelnek

Olyan biztonságos edzési és versenykörnyezetet kell biztosítani számukra, amelyben integritásuk védve van. Az a tény, hogy a társadalom hajlandó finanszírozni és ünnepelni a győztesek sikerét, de eltűri a sportolókkal szembeni visszaéléseket, lelkiismeretlen.

Az edző, a szakmai támogató személyzet, a csapat tagjai vagy egy másik versenyző által elkövetett visszaélések elszigetelnek és traumatizálnak, és hosszú távú hatásai lehetnek. A bántalmazás számos mentális és fizikai egészségügyi problémához is vezethet, beleértve a sérüléseket, betegségeket, teljesítménycsökkenést, gazdasági veszteséget, társadalmi elszigetelődést és akár öngyilkosságot is.

Tekintettel a sport strukturális és kulturális összefüggéseire, mit lehet tenni a sportolók védelme érdekében?

Az első fontos lépés annak elismerése, hogy a szándékos erőszak rendszerszintű probléma a sportban, amely hosszú távú, az egész ágazatot átfogó megközelítést igényel a strukturális és kulturális tényezők orvoslása érdekében.

Egy ilyen rendszerszintű megközelítésnek be kell vonnia a kormányokat, a nyilvánosságot, a sportszervezeteket (beleértve a sportvezetőket, ügyintézőket, szakszemélyzetet, bírókat és edzőket), a szponzorokat, az ügynököket, valamint a jelenlegi és jövőbeli sportolókat és családjaikat.

Az edzőknek és más szakmai munkatársaknak meg kell kérdőjelezniük azt a meggyőződésüket, hogy bármilyen visszaélésszerű módszer „működőképes” – olyan alternatív (és tudományosan valamint a gyakorlatban is már igazolt) edzői módszereket kell elfogadniuk, amelyek megőrzik az egyes sportolók integritását, miközben a győzelemre törekszenek.

Ezek a tapasztalt edzők megmutathatják a tanítvány-edzőknek és sportolóiknak, hogy lehet sikeresnek lenni a sportban anélkül, hogy káros edzésmódszereket alkalmaznánk.

A sportszövetségek és sportegyesületek által végzett panaszkezelési eljárásoknak és a visszaélések kivizsgálásának egy független, vizsgálati hatáskörrel rendelkező felügyeleti szerv felé jelenthetőnek kell lennie.

Annak érdekében, hogy a sportolók megfelelő védelemben és jogorvoslatban részesüljenek, ha nem véletlenszerű erőszak történik, azonnali megoldást kell találni, amely biztosítja, hogy a sportolók az ilyen erőszakkal szemben ugyanolyan törvényes védelemben részesüljenek, mint bármely más munkavállaló vagy alkalmazott.

A sportban a nem véletlenszerű erőszak felszámolása terén való eredménytelenség részben annak tudható be, hogy túlságosan szűk körben a gazemberekre, az úgynevezett „rossz almákra” összpontosítanak.

Ez nem veszi figyelembe maguknak a sportszervezeteknek és a tágabb sportrendszernek a szerepét és felelősségét.

Csak akkor van esélyünk arra, hogy előrelépést érjünk el – lehetővé téve sportolóink számára, hogy a legjobb teljesítményüket nyújtsák, biztonságosan -, ha megfelelően szembenézünk a sport strukturális és kulturális problémáival, amelyek lehetővé teszik ezt a fajta visszaélést.

hirdetés

forrás: The University of Melbourne tanulmánya alapján (Dr. Victoria Roberts és Dr. Victor Sojo)