Az utánpótlássportolók megtanítása az akadályok leküzdésére (3.) – A sikertől való félelem

Share

A mentális keménységre való törekvés során az utánpótlássportolók elkerülhetetlenül különböző kihívásokkal találkoznak, amelyek akadályozhatják fejlődésüket. Ez a cikksorozat ezeknek az akadályoknak a feltárásával foglalkozik, és mind a szülőket, mind a fiatal sportolókat hatékony stratégiákkal látja el. Miközben elmélyedünk ezekben a gyakori akadályokban, célunk, hogy képessé tegyük a fiatal sportolókat a mentális ellenálló képesség erős alapjainak kiépítésére, ami lehetővé teszi számukra, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak a sportpályafutásuk során és azon túl is. A szülők a támogatás, a megértés és a nyílt kommunikáció környezetének kialakításával fontos szerepet játszanak abban, hogy gyermekeiket átvezessék ezeken a kihívásokon, segítve őket a mentális erő kifejlesztésében, amely szükséges ahhoz, hogy leküzdjék a kudarcokat és boldoguljanak a nehézségekkel szemben.

Az utánpótlássportolók megtanítása az akadályok leküzdésére cikksorozat részei:

A sikertől való félelem

A sikertől való félelem egy másik pszichológiai akadály, amellyel a fiatal sportolók a mentális keménységhez vezető úton találkozhatnak. Ez a félelem a siker elérésével járó nyomásból és elvárásokból eredhet. Szülőként fontos, hogy foglalkozzon ezzel a félelemmel, és segítsen gyermekének eligazodni a félelem összetettségében.

A sikertől való félelem különböző módon nyilvánulhat meg, például a kiemelkedési lehetőségek elkerülésében vagy az erőfeszítéseik önszabotálásában, amikor közel kerülnek a céljaik eléréséhez. Ez a félelem gyökere lehet a megnövekedett elvárások miatti aggodalomban, a siker fenntartásában bekövetkező kudarctól való félelemben, vagy az aggodalomban, hogy a siker hogyan változtatja meg a másokkal való kapcsolataikat.

Ahhoz, hogy segítsen gyermekének leküzdeni a sikertől való félelmet, teremtsen támogató, ítélkezésmentes teret a nyílt kommunikációhoz. Bátorítsa őket, hogy fejezzék ki a sikerrel kapcsolatos gondolataikat és érzéseiket, valamint az esetleges szorongásaikat. Biztosítsa őket arról, hogy nem kizárólag az eredményeik határozzák meg az értéküket, és hogy az Ön szeretete és támogatása feltétel nélküli, függetlenül a teljesítményüktől.

Normalizálja azt a gondolatot, hogy a siker egy folyamat, amely győzelmeket és kudarcokat egyaránt magában foglal. Osszon meg történeteket olyan sikeres emberekről, akik hasonló félelmekkel szembesültek, és arról, hogyan navigáltak át ezeken. Hangsúlyozza, hogy a sikernek nem kell ijesztő vagy nyomasztó élménynek lennie, hanem inkább a növekedés, a tanulás és az önfelfedezés útjának.

Bátorítsa gyermekét, hogy tűzzön ki reális és elérhető célokat, amelyek összhangban vannak a szenvedélyeivel és értékeivel. Segítsen nekik abban, hogy a külső kényszer helyett a sport örömére és a játék szeretetére összpontosítsanak. Tanítsa meg nekik, hogy a siker nem csak a győzelemről vagy az elismerések eléréséről szól, hanem a személyes fejlődésről, az önfejlesztésről és a legjobb teljesítményük nyújtotta elégedettségről is. Emlékeztesse gyermekét, hogy Ön ott lesz, hogy támogassa őt minden lépésnél, függetlenül az eredménytől. Erősítse meg, hogy a sikertől nem kell félni, hanem azt el kell fogadni és ünnepelni. A sikertől való félelem kezelésével, valamint a pozitív és növekedésorientált gondolkodásmód kialakításával képessé teheti fiatal sportolóját arra, hogy magabiztosan, hálásan és rugalmasan fogadja a sikert.

hirdetés

Szerkesztett részletek James Leath, a „Mental Toughness for Youth Athletes” című írásából