Betöltés

Mit keresel?

Magunkról

Felhasználási feltételek, adatvédelem

Megoszt
Felhasználási feltételek, adatvédelem

Jogi nyilatkozat, felhasználói szerződés

Felhasználási feltételek

Az alábbi Felhasználási Feltételek a www.sportorvos.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) felhasználására vonatkozó feltételeket tartalmazzák, amelyeket Ön a Weboldal használatával elfogad.

Kérjük, hogy alaposan olvassa át a jelen Felhasználási Feltételeket.

Esetleges kérdéseivel forduljon a rendszergazdához, akit az rendszergazda@sportorvos.hu e-mailcímen ér el.

1. Tulajdonos, üzemeltető

A www.sportorvos.hu weboldalt a Krea-Fitt Információfeldolgozó és Hasznosító Kft. (székhely: H-1124 Budapest, Nagysalló u. 8. fsz. 1., a továbbiakban: Üzemeltető) tulajdonolja, működteti.

2. Felhasználás

Ön a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltaknak megfelelően jogosult igénybe venni a jelen Weboldal által biztosított valamennyi szolgáltatást.

Amennyiben Ön a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a jelen Weboldal által biztosított szolgáltatásokat, úgy az Üzemeltető jogosult az Ön hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá az Ön adatait és az Ön által közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni.

3. Adatvédelem

A Weboldalon található tartalomnak két része van.

  1. A Weboldal egyik részét Ön külön regisztráció nélkül látogathatja.
  2. A Weboldal egyes részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött.

Az Ön által a regisztráció során megadott információk egy része a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben (a továbbiakban: Grtv.) foglalt rendelkezésekre figyelemmel azokat magára nézve kötelezőnek ismer el.

Az Üzemeltető, mint adatkezelő, az adatvédelmi törvény ill. rendelet előírásait betartva kezeli és tartja nyilván az Ön által megadott adatokat.

Az Ön, mint felhasználó egyedi elérésére alkalmas adatokat az Üzemeltető kizárólag az Önnel előzetesen ismertetett, Ön által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe. Az Ön, mint felhasználó fizikai elérésére alkalmas adatokat a Weboldalon keresztül kizárólag akkor gyűjt az Üzemeltető, ha az az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen.

A Weboldalon történő regisztráció során az Ön adatszolgáltatása önkéntes.

A fenti, a regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat az Üzemeltető harmadik fél számára az Ön kifejezett, írásbeli előzetes jóváhagyása nélkül csak akkor teszi hozzáférhetővé, amennyiben arra jogszabály kötelezi.

Az Ön által a jelen Weboldal által biztosított szolgáltatások igénybevétele során az interneten közzétett adatokért az Üzemeltető semmilyen felelősséget sem vállal.

A személyes adatok felhasználásának célját Ön mindig megismerheti azon az oldalon, ahol ilyen jellegű adatok megadását kéri Öntől az Üzemeltető.

A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az Ön kérelmére a Üzemeltető megsemmisíti.

Az Üzemeltető tájékoztatja Önt, hogy jogában áll tájékoztatást kérni a Weboldallal összefüggő adatkezeléssel összefüggésben, illetve panasz esetén jogában áll panaszával az adatvédelmi biztoshoz vagy egyéb hatóságokhoz fordulni.

4. Cookiek

A Weboldal egyes részeinek letöltésekor az Üzemeltető automatikusan kisméretű, esetenként az Ön személyes adatait tartalmazó adatfile-okat, úgynevezett cookiekat helyez el az Ön számítógépén. Ennek megtörténtéről Önt az Üzemeltető nem értesíti külön.

Az adatfile-ok a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfile-ok az Üzemeltetőhöz kerülnek.

Az adatfile-okkal kapcsolatos minden tevékenységet leállíthat, a böngészője használati útmutatójában szereplő módon.

Az Üzemeltető felhívja az Ön figyelmét arra, hogy egyes szolgáltatások a cookiek engedélyezése nélkül nem, illetve csak korlátozottan vehetőek igénybe, illetve, hogy a egyes oldalak a cookiek engedélyezése nélkül nem, illetve csak részben tölthetőek le, jeleníthetőek meg.

5. IP-cím regisztrálása, naplózás

A Weboldalra való belépéssel az Ön számítógépének egyes paramétereiről, illetve IP-címéről naplófile készül. Az adatokat az Üzemeltető az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően használja föl, aggregáltan, statisztikai célokra, a Weboldal fejlesztése érdekében.

6. IT-biztonság

Az Internet nyílt, nem biztonságos hálózat, amely elsődlegesen az információcsere célját szolgálja, szolgáltatói a rendszer biztonságát rajtuk kívül álló okokból biztosítani nem tudják. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk esetére. Az Üzemeltető egyúttal tájékoztatja Önt, hogy csak olyan adatokat tegyen közzé a Weboldalon, amelyeknek a Weboldalt ért esetleges külső támadások, feltörések, a Weboldal és az Üzemeltető ellen irányuló más bűncselekmények vagy egyéb tiltott magatartások esetén történő nyilvánosságra kerülése nem okoz Önnek kárt, tekintettel arra, hogy az Üzemeltető az ilyen károkért felelősséget nem vállal.

7. Szellemi alkotások

A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Üzemeltető szellemi alkotása.

Az Ön által feltöltött hozzászólások, cikkek, megjegyzések az Ön szellemi alkotásait képezik, amennyiben azokhoz nem fűződnek más személyek szellemi alkotásokhoz fűződő jogai. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználók által feltöltött tartalmakért, és jogosult azokat a felhasználó előzetes értesítése nélkül eltávolítani, illetve törölni, amennyiben azok más személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát sértik, jogszabályba vagy a jó erkölcsbe ütköznek.

A Weboldalon megjelenő tartalmakat kizárólag a szellemi jogok jogosultjának az előzetes, kifejezett és írásbeli hozzájárulása esetén lehet felhasználni.

8. Reklámok

A Weboldalon megjelenő reklámok tartalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. Az Üzemeltető a reklámok a Weboldalon történő elhelyezése során a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény előírásai alapján jár el.

9. Az Üzemeltető felelősségének kizárása

A Weboldalon megjelenő tartalmak nem minősülnek orvosi tanácsadásnak, hanem pusztán tájékoztató jellegűek. Kérjük, betegség, egészségügyi panaszok esetén forduljon orvosához.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldal ideiglenes letölthetetlenségéből, egyéb hibáiból, az azon szereplő elírásokból, elütésekből vagy a Weboldal ideiglenes elérhetetlenségéből eredő károkért.

Az Üzemeltető minden esetben feltünteti, amennyiben a Weboldalon külső szolgáltató által szolgáltatott tartalmat jelenít meg, a szolgáltató megnevezésével, és/vagy a szolgáltató weboldalára/ a tartalom külső elérhetőségi helyére történő mutatással. Az Üzemeltető az ilyen külső tartalmakért, azok helyességéért, változásáért, a linkek hibájáért felelősséget nem vállal.
Az arra jogosult szolgáltató kérése esetén az Üzemeltető törli, vagy módosítja a külső hivatkozást.

Az Üzemeltető jogosult a felhasználók által beküldött tartalmak azok megjelenítését megelőző előzetes ellenőrzésére, és azok értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére.

Az Üzemeltető jogosult egyes felhasználókat kitiltani, regisztrációjukat előzetes értesítés és indokolás nélküli megszüntetni.

10. A Felhasználási Feltételek változása

Az Üzemeltető a Felhasználási Feltételeket jogosult előzetes értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani.

Az Üzemeltető a Felhasználási Feltételek módosulásának tényéről tájékoztatja a felhasználókat a Weblapon.

Budapest, 2018. június 01.

Krea-Fitt Kft.

Következő cikk

Kommentálj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.