Betöltés

Mit keresel?

Étrend-kiegészítés Fitnesz Sportszülők Sporttáplálkozás

Kivel állíttasson össze étrendet egy sportoló – a szkeptikus sporttudós gondolatai

Megoszt

Alapvető, hogy a sportoló étrendjének egészségesebbé tétele, vagy teljesítményfokozás szempontjából történő átalakítása előtt először alapos orvosi-sportorvosi kivizsgáláson, valamint a laborleletek elkészítésén kell átesni és az esetlegesen meglévő betegségek aktuális állapotát is ellenőrizni kell.

„Néhány mítosz megérdemli, hogy megdöntsük, az emberi értelem iránti tiszteletből.”

Azt, hogy a felkérni kívánt szakember milyen alapvégzettséggel bír, tehát adhat-e neked felelősséggel tanácsot a táplálkozást illetően, az alap- és működési nyilvántartás keresőben ellenőrizhetjük: https://kereso.enkk.hu/

Ki segíthet az étrend összeállításában?

Sajnos hazánkban még nincs eléggé szabályozva, hogy ki adhat táplálkozási tanácsokat. Ezért fordulhat elő, hogy aki elvégez egy úgynevezett táplálkozási vagy életmódtanácsadói tanfolyamot, az tanácsot ad bárkinek. Gyakori, hogy a többi sportoló, edzők, sportmasszőrök, ismerősök, internetes cikkek-reklámok, étrend-kiegészítőt árusító boltokban dolgozó eladók, MLM rendszerben forgalmazó ügynökök, pár napos tanfolyamot végzett „táplálkozási tanácsadók”, „sporttáplálkozási tanácsadók” titulust magukra aggatók, edzők, élelmiszer- és vegyészmérnökök, dietetikai téren szükségszerűen nem megfelelően képzett (sport)orvosok adnak étrendi tanácsokat a sportoló személynek. Ők azonban nem rendelkeznek megfelelő alaptudással sem az étrendről, és az orvosokon kívüliek az egészségi állapot megítéléséről sem. Ez hibás, de akár az egészséget is veszélyeztető táplálkozási javaslat kialakítását eredményezi. A magyarországi képzések közül kizárólag a dietetikus rendelkezik azokkal a képességekkel, melyekkel sikeresen tudja alkalmazni személyre szabottan a táplálkozástudomány összes alátámasztott eredményét! Az állam is őt tekinti megfelelő szakembernek, és ő rendelkezik – legális munkavégzés esetén – egészségügyi felelősségbiztosítással is! Egyedül a dietetikus vállalhat felelősséget az étrend módosításáért. A dietetikus azonban csak a sportolót támogató teamen egyik (fontos) tagja, csakis a többi szakemberrel összhangban végezheti eredményesen a tevékenységét!

Ki a dietetikus?

A dietetikus olyan 8 féléves képzés során megszerzett felsőfokú végzettséggel rendelkező élelmezési és táplálkozási szakember, akinek feladata a betegélelmezésen és közétkeztetésen túl táplálkozási tanácsadás a gyógyítás különböző területein, valamint a táplálkozással és életmóddal összefüggő betegségek megelőzése, vagyis a korszerű, kiegyensúlyozott étrend megismertetése a lakossággal. A szigorú feltételek szerint, minden dietetikus köteles a Magyar Egészségügyi Szakdolgozók kamarájának tagja lenni, minimum 2 évet kell felügyelet mellett gyakorlati munkában részt vennie, és érvényes működési engedéllyel kell rendelkeznie. Ez kellőképpen megalapozza, hogy valóban alapos tudású, ellenőrzött dietetikust választhassunk.

A dietetikus képes a kliens számára érthetően elmagyarázni a szükséges étrend lényegét, és azt, hogyan lehet a hétköznapokban alkalmazni, teljes egészében a konkrét emberre adaptálni. Elmagyarázza a választás okát, lehetőségeit, tájékoztat, hogy hol, mit lehet megvásárolni, mit, hogyan lehet a diétának megfelelően elkészíteni.

Sportolók dietetikai támogatása speciális feladat, így a dietetikusok közül is csak a tud igazán korrekt sportolói stratégiát kidolgozni, végrehajtását a gyakorlatban is irányítani, aki ismeri az adott sportág általános és speciális igényeit, megfelelően tájékozott a sporttáplálkozás legfrissebb eredményeiről és szakmájában több éve dolgozik élsportolókkal.

Mire jogosult a dietetikus?

Érvényes működési engedéllyel és felelősségbiztosítással rendelkező dietetikus megbízás esetén jogosult és képes a táplálkozással kapcsolatban tanácsot adni, dietetikai stratégiát kidolgozni és végrehajtását irányítani. Joga-, és kötelessége ellenőrizni a kliens egészségi állapotát és bekérni-, megkapni az anamnéziseket, zárójelentéseket, terápiákat. Joga és kötelessége a kezelő orvos figyelmét felhívni a szükség szerinti dietetikai konzíliumra, valamit az orvos felé javaslatot tenni további vizsgálatok elvégzésére, szakemberek bevonására, vagy a gyógyszeres terápiával kapcsolatban!

Okleveles táplálkozástudományi szakember (Msc)

A 4 féléves képzésük célja olyan multidiszciplináris ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik egészségügyi, élelmiszeripari és természettudományos szemléletük, tudásuk birtokában képesek a világszerte fokozódó igénynek megfelelően az egészség megőrzés szempontjait is figyelembe vevő minőségi élelmiszerek, funkcionális élelmiszerek, táplálék kiegészítők, speciális tápszerek, gyógytermékek, gyógyhatású termékek fejlesztésére és magas szintű táplálkozástudományi kutató, tanácsadó, egészségnevelő munkára …”

Mire jogosult és mire nem táplálkozástudományi szakember?

A képzés céljában megfogalmazottak alkalmazására, így általános, gyakorlati szempontból nem felhasználható táplálkozási tanácsokat adhat, de semmilyen egyéni dietetikai tanácsadásra nem jogosultak, mivel szakirányú képzettségük a dietetikusoknál alacsonyabb.

Orvos, sportorvos, fogorvos, gyógyszerész

Az orvos a beteg emberek gyógyításával, a betegségek hivatásszerűen foglalkozó szakember, aki az orvostudományi egyetem 12 féléves (általános orvos), illetve 10 féléves (fogorvos) képzését sikeresen elvégezte. Magyarországon orvosi gyakorlatot csak az folytathat, aki felvetette magát az orvosok országos nyilvántartásába, a Magyar Orvosi Kamarának a tagja, és érvényes működési engedéllyel rendelkezik.

Mire jogosult és mire nem táplálkozástudományi szempontból?

Az érvényes működési engedéllyel rendelkező orvos jogosult szakterületének megfelelő kompetencia határral gyógyítani, gyógyszeres- és egyéb terápiát előírni, javasolni. Joga-, és kötelessége, hogy táplálkozással összefüggő betegség-, állapot esetén a kezeltet dietetikushoz irányítsa. Sportolók számára adhat általános étrendi tanácsot, de  a hazai képzési tematika mellett se kompetenciája, se szakmai tudása nincs dietetikai stratégiát kidolgozni. A (sport)orvos és dietetikus kiegészítik, de nem helyettesíthetik egymás tudását!

Sportedző (benne az erőnléti és fitnesz edző is)

Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában.”

Mire jogosult és mire nem táplálkozástudományi szempontból?

Mint hazai és nemzetközi elemzésekben, szakmai anyagokban is olvashatjuk, a sportedző (így az erőnléti és fitnesz edző sem) önmagában nem kompetens étrend összeállításában. Dietetikai tanácsadásra sem tudása, sem jogosultsága nincs! Feladata viszont, hogy megszervezze és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét, beleértve a sportolók kezelésében jártas dietetikus bevonását is!

esszenciális zsírsav - ómega-3 - források

Táplálkozási szakértő

Gyakran semmilyen korrekt táplálkozás tudományi képzettségük sincs, viszont termékgyártók általi „képzésen” vesznek részt, ahol elsősorban a termékeladást oktatják, természetesen némi egyéb információkkal ellátva őket, amihez bárki, bármikor egyébként a médiából megszerezhet. A titulus használói között számos „önképzés” során önmagát szakembernek kinevezett ember is van.

Mire jogosult és mire nem táplálkozástudományi szempontból?

Dietetikai tanácsadásra sem tudása, sem jogosultsága nincs!

Sportoktató

A sportoktató megtanítja a sportág legalapvetőbb technikai, taktikai és szabályismereteit. Oktató, nevelő, képző tevékenysége eredményeként a tanítványok alkalmassá válnak a sportszerű versenyzésre, sportteljesítményük folyamatos és fokozatos növelésére, az egészséges életmód – ennek részeként a rendszeres testedzés, sportolás – népszerűsítésére. Sportágában sporttanfolyamokat szervez és vezet. A sportoktató sportágában részt vesz a versenyek szervezésében és azok lebonyolításában. Kapcsolatot tart az érintett sportszervezetekkel és intézményekkel, képviseli a sportág érdekeit. Igény szerint közreműködik a nevelési-oktatási intézmények sporteseményeinek szervezésében és lebonyolításában. A szabadidősport terén részt vesz a szabadidőközpontok, -klubok munkájában, ilyen jellegű foglalkozásokat szervez.

Sportági képzettségének megfelelő programok szervezésével közreműködik a diákok tanórán kívüli foglalkoztatásában, a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésében.

A sportoktató olyan képességekkel, készségekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik tudása gyakorlati alkalmazását: a mozgásos cselekvések – a sportági technikák és a képességfejlesztő gyakorlatok – alapszintű bemutatását és oktatását.

Tisztában van a sportág egészségügyi követelményeivel, veszélyhelyzeteivel, s megfelelő képzettséggel rendelkezik ezek betartásához, illetve elkerüléséhez. Az általa irányított közösség vagy egyén motoros, testi, személyiség- és teljesítményfejlődése iránt felelősséget érez, etikusan kezeli a teljesítményértékekkel összefüggő cél-eszköz kapcsolat elemeit és megvalósítási módjait.

Mire jogosult és mire nem táplálkozástudományi szempontból?

Mint olvashatjuk, a sportoktató önmagában nem kompetens étrend összeállításában, így dietetikai tanácsadásra sem tudása, sem jogosultsága nincs!

Élelmiszermérnök

A mérnök végzettségűek feladata gazdaságos és biztonságos módszerek kifejlesztése technikai követelményeket figyelemben tartva a tudományból ismert törvények matematikai alkalmazásával műszaki problémák megoldására, ami lehet új anyagok, szerkezetek, gépek, készülékek, vagy folyamatok tervezése, létrehozása, tovább fejlesztése, vagy azok előállításának (gyártási folyamatok) ellenőrzése, üzemeltetése és tovább fejlesztése.

Mire jogosult és mire nem táplálkozástudományi szempontból?

A mérnökök nem egészségügyi szakemberek. Semmilyen oktatást sem kapnak tanulmányai során, amely alkalmassá tenné őt arra, hogy étrendi tanácsot adhasson. Felelősségbiztosítása egészségügyi tevékenység végzésére nincs, a sörgyártás, joghurtgyártás stb. a szakterülete. Semmilyen egyéni dietetikai tanácsadásra nem jogosultak!

Természetgyógyász

Hazánkban 1997-ben a 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet határozott a természetgyógyászati tevékenységről. Eszerint  a nem-konvencionális gyógyító eljárások alkalmazása olyan egészségügyi tevékenység, amely a konvencionális gyógyítási módszereket kiegészíti, meghatározott esetekben helyettesíti. Felsőfokú egészségügyi végzettséggel rendelkező személy valamint klinikai szakpszichológus és klinikai gyermek-szakpszichológus természetgyógyászati tevékenységet szakirányú továbbképző tanfolyam elvégzését és eredményes vizsga letételét követően végezhet.

Egészségügyi végzettséggel nem rendelkezők a tevékenységet abban az esetben végezhetik, ha az egészségügyi alapismereteket oktató és az adott tevékenység végzésére jogosító tanfolyamot elvégzik, és eredményes vizsgát tesznek. A titulus használói között számos „önképzés” vagy államilag nem elismert képzés során önmagát természetgyógyásznak kinevezett ember is van.

Mire jogosult és mire nem táplálkozástudományi szempontból?

Étrend összeállításához elégtelen a képzése során megszerzett, rendelkezésre álló tudása. Semmilyen egyéni dietetikai tanácsadásra nem jogosult!

Életmód tanácsadó és terapeuta

Az életmód-tanácsadó a szabadidő kulturált, tartalmas eltöltése terén primer prevenciós feladatokat (művelődési központok, magánvállalkozások, utazási irodák) lát el, míg az egészségügyben specializálódik a betegellátás-, és gondozás során hiányterületet képező egészségnevelési feladatok hatékony ellátására.

Mire jogosult és mire nem táplálkozástudományi szempontból?

A képzés céljában megfogalmazottak alkalmazására, de dietetikai tanácsadásra sem tudása, sem jogosultsága nincs!

Kompetencia, és tudás hiányából előforduló, megtévesztő jelenségek:

  • A dietetika szakon megszerzett tudással, az összes további felsorolt szakmai – hivatás sem rendelkezik, csak jóval kevesebbel, aki mégis ezt állítja, az megtéveszti a sportolót!
  • Az állami és magán kórházakban-, rendelő intézetekben kizárólag dietetikust foglalkoztathatnak, ugyanakkor egyes magán gyógyító intézményben 1–2 dietetikust alkalmaznak, és mellé felsoroltatják azokat a természetgyógyászokat, okleveles táplálkozástudományi szakembereket, orvosokat, akik sokkal kevesebb tudással rendelkeznek a táplálkozás tudomány területen, de dietetikushoz megtévesztően hasonló tevékenységet végeznek! Ezt legálisan ugyan nem tehetnék, de találhatunk erre időnként példát.
  • A nem dietetikus végzettségű szakember SOHA nem lesz képes egy összetett problémáktól szenvedő (pl: allergiás, asztmás, cöliákiás, cukorbeteg, vashiányos stb.) sportolónak valóban korrekt, egyénre szabott étrendet összeállítani. Egy mérnök, aki egy asztmás olimpikon élsportolónak étrendi tanácsot ad gyakorlatilag egy engedéllyel, felelősségbiztosítással nem rendelkező, kuruzsláshoz nagyon hasonló tevékenységet (egészségügyi szakemberi feladatot) végző személy! Ez a BTK szerint akár kuruzslásnak is minősíthető és az egészségkárosítás kockázata reális veszély.
  • A nem dietetikus végzettségű szakember még sportolókat is „kezel” olyan tápanyag hiányos étrendekkel is, melyek tudományosan nem alátámasztottak, teljesítményükre, egészségükre károsak!
  • Mivel óriási a kereslet és a kínálat az étrend kiegészítők piacán, gyakran olyan termékeket ajánlanak a nem dietetikus végzettségű szakemberek, melyek jobb esetben nem ártanak, de rosszabb esetben egészségkárosodást vagy pozitív doppingtesztet is okozhatnak.

Azt, hogy a felkérni kívánt szakember milyen alapvégzettséggel bír, tehát adhat-e neked felelősséggel tanácsot a táplálkozást illetően, az alap- és működési nyilvántartás keresőben ellenőrizhetjük: https://kereso.enkk.hu/

Ezzel az áttekintéssel nem célunk a tisztességes, és szakmai kompetenciáival, tudásával tisztában lévő, azt betartó, a felsorolt szakmákban dolgozó szakembereket kritikával illetni! A magyarországi sportvilágban a több évtizedes kialakult téves gyakorlat és a megélhetési kényszer azonban időnként tévútra vihet egy-két … embert, sportszakembert.

A fenti összeállítás a Sportágspecifikus sporttáplálkozás könyvből kivonatos, szerkesztett részlet.

Tagek

Talán ez is érdekel

Kommentálj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.