Betöltés

Mit keresel?

Sportegészségügy, sportorvoslás Sporttörténelem

“A magyarországi sportorvoslás mai helyzete”

Megoszt
magyarországi sportorvoslás

“A magyarországi sportorvoslás mai helyzete” című anyag az 1947. évi I. sportorvosi tanfolyam alapján készült!

magyarországi sportorvoslás - 1930-as kongresszus

A Nemzetközi Sportorvos Szövetség már 1921-ban alakult meg. Nálunk az Orvosszövetség sport-alosztálya csak 1926-ban. Az első sportorvosi tanfolyamot nálunk 1929-ben rendezték a Testnevelési Főiskolán. 1939-ig minden évben megismételték. 1942-ben alakult meg az Országos Ifjúsági Egészségügyi Bizottság, amely 1944-ig állott fenn. Jelenleg nálunk a sportorvosi ügyeket a Sportorvosi Tanács intézi. A Tanácsban képviselve van:

 • Kultuszminisztérium 2,
 • Honvédelmi Minisztérium 1,
 • Testnevelési Főiskola 2 orvos-előadó tanárral,
 • Orvos Szakszervezet Sportorvosi Szakcsoport 1,
 • Sportorvosi Szövetség 2,
 • Népjóléti Minisztérium 1,
 • és végül minden sportszövetség sportközpont 1 taggal.
hirdetés


A Tanács Tisztikara elnök, alelnök, főtitkár, titkár, jegyző és ügyész. A Tanács célja oly tudományos problémák feldolgozása, amelyekkel eddig még nem foglalkoztak, a tudományos irodalom elősegítése, a lakosság felvilágosítása sportorvosi vonatkozásban a sport- és egészségügyekkel kapcsolatban, hivatalos, véleményező testülete a Kultuszminisztériumnak. A Tanács munkáját 23700/946. V.K.M. IX. ü. o. határozza meg.

A sport főhatóságok:

 1. Sport Főtanács,
 2. Nemzeti Sportbizottság,
 3. Sportorvosi Tanács,
 4. Olimpiai Bizottság.

Nálunk jelenleg Budapesten a sportorvoslással még nem foglalkoznak az egyetem keretén belül. Jelenleg Budapesten egy központi vizsgáló intézet van, de rövidesen perifer állomások is létesülnek úgy Pesten, mint vidéken. Ezeknek az állomásoknak a feladata a sportolók megelőző és ellenőrző vizsgálata, továbbá tudományos kutatás.

A sportorvosi irodalom

sportorvoslás irodalma

1920-tól 1930-ig a Testnevelés című folyóirat mellékleteként jelent meg a „Sportorvos”. Később önnállósul „Ifjúság orvosa” címen. Jelenleg a Sportszemle közöl sportorvosi cikkeket is.

A sport közigazgatása

A sportélet a XIX. századig szabadon fejlődött, mostani formájában csak ezután kezdett kialakulni. A sport-közügyeket a következő szervek intézik:

 1. Egyesület,
 2. Szakszövetség,
 3. Nemzeti Sportbizottság,
 4. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium.

Jogilag

 1. főjegyző,
 2. alispán,
 3. Polgármesteri Hivatal,
 4. Belügyminisztérium

szabályozza a működését a sportszerveknek. Egyesület alatt értjük a szabad egyének megfelelő cél érdekében állított szövetkezését. A szabályokat a Belügyminisztérium hagyja jóvá. Az egyesületen belül működő különböző sportszakosztályokat a Szakszövetség irányítja. A Szakszövetség feladata a versenyrendezés, ennek keretén belül egyforma elbánás-biztosítás, országos bajnokságok eldöntése. A nemzetközi versenyeket a Nemzetközi Szakszövetség ellenőrzi.

A magyar testnevelés kialakulása

Országos Testnevelési Tanács

1906-ban tartották az első testnevelési kongresszust. 1913-ban alakult meg az Országos Testnevelési Tanács (O.T.T.). Ezt 1919-től 1921-ig átmenetileg a sportdirektórium váltotta fel. Az O.T.T. feladata a szakszövetségek coordinálása. Működését 1921/51. számú rendelet szabályozza. 1941-ben a sportot honvédelmi célokra akarták átszervezni, az 1941/5520, törvény értelmében kötelezővé tették a levente-képzést. 1945-ben a levente-intézmény megszűnt és a sport ismét eredeti céljait kezdte szolgálni. Jelenleg sportszervekben meglehetősen nagy az anarchia, célszerű lenne egy központi irányítás. Fontos lenne a sportolók baleseti biztosítása, mégpedig annak az intézetnek a keretén belül, amelyhez munkájuk révén is tartoznak. A versenysport nem szolgálja oly mértékben sem a versenyző, sem a néző érdekeit, mint a tömegsport, amely az egész lakosság egészségszintjét emeli.

“A magyarországi sportorvoslás mai helyzete” című anyag (1947) szerzője: Dr. Róna Lívia 

Tagek

Talán ez is érdekel

Kommentálj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.