Betöltés

Mit keresel?

Aktuális Sportorvos Sporttudomány

A sportorvoslás definíciója és feladatai

Megoszt

A sportorvoslás multidiszciplináris klinikai és elméleti szaka a medicinának, amelynek feladata a népesség egészségi állapotának fejlesztése, ösztönözve a fizikailag aktív életmódot, valamint minden szintű sporttevékenység vagy testedzés kapcsán szerzett betegségek, sérülések kórismézése, kezelése és rehabilitációja.

A sportorvoslást világszerte elismert, nem csupán a az élsportolók ellátása miatt.

Számos korábbi definíciót követően legtömörebben Frontera határozta meg a sportorvoslást:

„Az egészség és a fizikai aktivitás kölcsönhatásának stúdiuma.”

Ebben az összefüggésben a fizikai aktivitás jelentése igen széles körű, magába foglalja a mindennapos testmozgást, munkahelyi tevékenységet, strukturált testedzést, rehabilitációs mozgásprogramot és a versenyszerű sportolást is. Azonban nem csupán a fizikai aktivitás okozta különböző szerveken, szervrendszereken érvényesülő adaptációs jelenségek vizsgálata, de az inaktivitás következményeinek tanulmányozása is a sportegészségügy feladata. Mindez közvetlenül felhasználható betegségek prevenciójában és terápiájában.

A  sportorvoslást világszerte elismert, nem csupán a az élsportolók ellátása miatt.

A sportorvoslás fő feladatai

Sportorvoslás sportorvos

Klinikai

 • A sportolást, versenyzést megelőző, a sportterheléstől függő progresszivitású szűrővizsgálatok és az ellátandó sportolók gondozása, orvosi ellátása (A sportorvoslás számos szakterületet felölel, mint belgyógyászat, munkaélettan, kardiológia, ortopédia és traumatológia, fizioterápia és rehabilitáció stb. A sportorvoslás multidiszciplináris jellegű, integrálva orvosok, edzők, fizioterapeuták, sporttudománnyal foglalkozók, dietetikusok, pszichológusok, sportolók és egyéb szakemberek együttműködését).
 • Sportolók, fizikailag aktív emberek teljesítményének legális fokozása direkt (pl. állóképesség növelés, táplálkozás) ill. indirekt (pl. sérülésmegelőzés, mentális) eszközökkel, a legszigorúbb etikai követelmények figyelembe vételével. 
 • Dopping ellenes tevékenység, figyelemmel ennek morális, jogi és egészséggel kapcsolatos veszélyeire.
 • Sporttal/testedzéssel kapcsolatos betegség, sérülés vagy ártalom kórismézése és kezelése, a sportolás újbóli megkezdésének engedélyezése szükség esetén együttműködve más szakmák képviselőivel annak érdekében, hogy a sportoló a legmagasabb szintű, lehetőleg akcelerált ellátásban részesüljön kezelése bármelyik stádiumában.
 • Együttműködés a sportszervekkel, biztonságos és egészséges környezet kialakítása céljából.
 • A fokozott média érdeklődés ill. a sportra gyakorolt jelentős financiális és politikai befolyás (pl. nemzetközi sporteseményeken) ellensúlyaként a sportolók esetleges egészségkárosodásának kivédése.

Közegészségügyi

 • A mozgásszegény életmód következtében kialakuló krónikus betegségek megelőzése az egyik legfontosabb terület, amelyen a sportorvosi tevékenység érvényesülhet, a fizikailag aktív életmód serkentése és az adekvát fizikai aktivitás alkalmazása révén.
 • Az aktív életmódot gátló tényezők felismerése és multidiszciplináris keretek között ezek kiiktatása vagy hatásuk minimalizálása.
 • A lakosság egészsége érdekében kifejlesztendő mozgásprogramok kidolgozása és elterjesztése együttműködve a helyi egészségügyi szervekkel, közegészségügyi, oktatási szakemberekkel ill. önkéntesekkel.
 • Különleges orvosi feladatként a nemzetközi sportversenyeken részt vevő sportolók – beleértve a fogyatékkal élő sportolók – ellátásával kapcsolatos teendők, mint az utazás, vagy akklimatizáció problematikája.
sportorvoslás sportorvos

Kutatási, oktatási

 • Epidemiológiai- és alapkutatások és extenzív klinikai vizsgálatok végzése együttműködve a medicina más szakaival és egyéb kapcsolódó szakmákkal 
 • A tudományos irodalom kritikus értékelése – előtérbe helyezve a bizonyítékokon alapuló orvoslás elveit -, alkalmazása és publikálása. 
 • Oktatási, előadói ill. publikációs tevékenység az aktív életmód előmozdítása és a sportolás biztonságossága érdekében, kiemelten célcsoportként a gyermekek, közösségi csoportok, sportszervezetek, sportolók, valamint más orvosi szakmák képviselői.
hirdetés
Tagek

Talán ez is érdekel