Betöltés

Mit keresel?

Aktuális Edzők Etika, viselkedés Sportpedagógia Sportszülők Sporttudomány

Sportpedagógia könyv (szerk.: Prof. Dr. Bognár József )

Megoszt

Sportpedagógia – elmélet, módszertan és gyakorlat című könyv (szerkesztette Bognár József, Prof. Dr.)

Ebben a 6 hazai egyetem 12 kiváló szerzője által írt, fantasztikusan gazdag tartalmú SPORTPEDAGÓGIA könyvben a sportra vonatkozó fontos pedagógiai tudnivalók korszerű szemléletben, a modern tudományosság elvei szerint összegződnek mind elméleti, mind módszertani és mind gyakorlati megközelítésben. A leendő testnevelő, edző és más sportszakember a saját tevékenységi körében a szakmai munkáját megszabó normákat és cselekvési lehetőségeket ismerheti meg belőle, segítségével ráláthat a sportbeli tevékenységek bonyolult sporttudományos és pedagógiai összefüggéseire, megértheti saját szerepét a sportoló ember és szélesebb értelemben a társadalom fejlesztésében.

Kinek készült, kinek szól ez a könyv? Röviden: az edzőkön és testnevelőkön kívül a nem oktatással foglalkozó sportszakemberek (sportvezető, a sportszervező, a sportmenedzser, a rekreációs szakember, a sportpszichológus stb.) is megtalálhatják a maguk számára releváns sportpedagógiai tudást megalapozó fejezeteket e könyvben.

A „SPORTPEDAGÓGIA” című könyvet a KONYV@SPORTORVOS.HU e-mail címen SZÁLLÍTÁSI- és SZÁMLÁZÁSI cím valamint egy TELEFONOS elérhetőség megadásával lehet megrendelni. Ára 8.000,- Ft/db + 1.000,- Ft/alkalom belföldi kiszállítási felár.

A szerzők hat hazai, sportszakemberképző felsőoktatási intézmény kiváló szakemberei, így a korszerű elmélet, a tudományos megközelítés, valamint az erre épülő problémacentrikus szemlélet mind könnyen értelmezhetővé és a gyakorlatban jól használhatóvá válik. A sportpedagógia a neveléstudomány és a sporttudomány olyan közös metszéspontján helyezkedik el, mely kifejezetten fejlesztő céllal egyrészt a sportban folyó nevelőmunka elméletét és gyakorlatát vizsgálja, másrészt a sporttevékenységre épülő célokat és erre épülő szisztematikus tevékenységeket foglalja magában.

Ismert, hogy az egymáshoz szorosan kapcsolódó értelmi, érzelmi, szociális és pszichomotoros tanulás eredményeképpen fejlődhet optimálisan a fiatalok öntevékenysége, szokás- és tevékenységrendszere, valamint ezek együttes jelenléte vezethet a sporttevékenység tökéletesítéséhez, a teljesítmény javulásához. A sporttevékenység során megmutatkozó problémakörök mind teljesebb megértése felé vezető úton a sport színterei szerint elsősorban a versenysportot, a szabadidősportot és a fogyatékosok sportját érdemes megkülönböztetni. Ez a megközelítés az életkorra, fejlettségi- és képességszintre épülő pedagógiai módszereket, eszközöket és értékelést is kiemelten kezeli, illetve célja a pozitív szokásrendszerek élethosszig tartó fenntartása.

A könyv tartalomjegyzéke

 • A sportpedagógia fogalomrendszere
 • Személyiség- és jellemfejlesztés a sporttevékenységben
 • A sportszakember szerepei és feladatkörei
 • A kommunikáció és konfliktus szerepe a sportszakember munkájában
 • Az edzéstervezés pedagógiai rendszere
 • Tehetséggondozás a sportban
  • A tehetséggondozás alapvetései
  • Tehetséggondozás a sportakadémiákon
  • A hosszú távú sportolófejlesztési program
 • A sport és egészség főbb kérdéskörei
 • A szabadidősport, mint a nevelés speciális színtere
 • Speciális élethelyzetben élők sportja és adaptív mozgásos rekreáció
 • A sportpedagógia kutatásmódszertani jellemzői

A SPORTPEDAGÓGIA – elmélet, módszertan és gyakorlat című könyv alkotói gárdája

Szerkesztője: Bognár József, Prof. Dr. (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)

Szerzői: Beregi Erika (Miskolci Egyetem); Boda Eszter, Dr.(Eszterházy Károly Katolikus Egyetem). Bognár József, Prof. Dr. (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem); Csáki István, Dr. (Testnevelési és Sporttudományi Egyetem). Fügedi Balász, Dr. habil (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem). Géczi Gábor, Prof. Dr (Testnevelési és Sporttudományi Egyetem); Herpainé Lakó Judit, Dr. (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem). Révész László, Dr. habil (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem). Simon István, Dr. habil (Soproni Egyetem); Szakály Zsolt, Prof. Dr. (Széchenyi Egyetem); Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella, Dr. (Testnevelési és Sporttudományi Egyetem). Vajda Ildikó, Prof. Dr. (Nyíregyházi Egyetem)

Szakmai lektorai: Prof. Dr. Gombocz János, professzor emeritus (Testnevelési és Sporttudományi Egyetem); és Dr. Makszin Imre, nyugalmazott egyetemi docens (Testnevelési és Sporttudományi Egyetem)

A „SPORTPEDAGÓGIA” című könyvet a KONYV@SPORTORVOS.HU e-mail címen SZÁLLÍTÁSI- és SZÁMLÁZÁSI cím valamint egy TELEFONOS elérhetőség megadásával lehet megrendelni. Ára 8.000,- Ft/db + 1.000,- Ft/alkalom belföldi kiszállítási felár.

Sportpedagógia könyv címlap

További megrendelhető könyveinkről itt olvashat.