Betöltés

Mit keresel?

Aktuális Sportszülők

Az utánpótlássport jelentősége, szerepe gyermekeink életében

Megoszt

A világjárvány folyamatos bizonytalanságának egyik jelentős áldozata az elit és a profi szint alatti szervezett sport, az utánpótlássport . Az elmúlt hetekben a gyerekek óvatosan visszatértek az iskolába, de az ifjúsági sportok és különösen az iskolai sportok sokak számára továbbra is kockázatos területnek számítanak. Egyes szerzők máris megkongatták a vészharangot, hogy az iskolások jelenlegi generációja elveszítheti a szervezett sportban való részvétel lehetőségét.

A versenyzés átmeneti hiánya és a megtapasztalt bizonytalanság miatt a szervezett sport talán  elvesztette régebbi vonzerejét a gyerekek és a szülők számára. Ez tehát jó alkalomnak tűnik arra, hogy megerősítsük, hogy a sportban való részvétel miért és milyen hatásai miatt rendkívül értékes a fejlődés szempontjából. Különösen azt a számtalan előnyt fogjuk tárgyalni, amelyet az ifjúsági sportban való részvétel a sportpályán kívül is jelent.

Az utánpótlássport szerepe a pszichoszociális fejlődésben

A sport egyedülálló módon képes összehozni a különböző társadalmakból és etnikai csoportokból származó egyéneket. A digitális korban a fiatalok életének nagy részét az okostelefonjaikon keresztül élik meg. A sport az egyik utolsó bástyája a kortársakkal való személyes interakciónak, beleértve a szokásos társadalmi körön kívüli embereket is, ahol nincsenek jelen a digitális eszközök. Az utánpótlássport világában való részvétel révén a fiatalok kapcsolatba kerülhetnek olyan helyi és azon kívüli személyekkel, akikkel egyébként talán nem kerülnének kapcsolatba.

A sport a proszociális viselkedés eszköze. Míg a csapatsportok a nyilvánvaló példái annak, hogy a sport hogyan tanít csapatmunkára, minden más sportágban is meg kell tanulni a másokkal való együttműködést. A közösségeken belül a szabadtéri sportban való részvétel előnyei közé tartozik az antiszociális viselkedés csökkenése, sőt a bűnözésben való részvétel csökkentése is.

utánpótlássport

Az agy fejlődése és a tanulmányi eredményesség …

A testmozgás pozitív hatással van a kognitív teljesítményre, beleértve a figyelmet is. A testmozgás beiktatását az iskolai napba kifejezetten arra használják, hogy az ADHD-val diagnosztizált gyerekek koncentrációs és tanulási képességét növeljék.

Az utánpótlássport világában való részvétel olyan strukturált környezetet biztosít, amely lehetővé teszi a gyerekek számára, hogy energiájukat levezessék és hasznosítani tudják. Ráadásul a sport által biztosított rendszeres testmozgás a végrehajtó funkcióknak (figyelemirányítás, önszabályozás stb.) is kedvez, ami viszont támogatja az iskolai teljesítményt.

A sportban és a testmozgásban való részvétel így a tanulásra is jótékony hatással lehet. A gyermekek és serdülők agya még mindig fejlődik, és a testmozgás serkenti az agyban a neurotrófiás faktorokat. Ily módon a testmozgás és a sportolás a kognitív fejlődést és a motoros tanulást is támogatja.

Neuroplaszticitásnak nevezzük azt, ahogyan az agy idővel létrehozza és megerősíti az agy fejlődését megalapozó új kapcsolatokat. A testmozgás támogatja ezeket a neuroplasztikus változásokat, és különösen a motoros készségek fejlesztése idéz elő változásokat az agyban. Az élsportolók agyában több szürkeállomány található, ami a magasabban fejlett atletikusságukat kíséri. A gyermekek aerob fittségét és motoros készségeit mérő mérések ennek megfelelően pozitív kapcsolatot mutatnak a tanulmányi eredménnyel.

A felnőttkori sikeres élet eszköztárának megtanulása

Anekdotikusan sokan közülünk tisztában vannak az ifjúsági sport nyilvánvaló előnyeivel, amelyek az egykori általános- és középiskolai versenysportolók számából adódnak, akik a különböző szakmákban és területeken, például az üzleti életben és a kereskedelemben kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Azok, akik versenysportot űztek, olyan tulajdonságokat és képességeket hozhatnak magukkal, amelyek jól szolgálják őket a szakmai szférában.

utánpótlássport

A tanórán kívüli tevékenységek, például a utánpótlássport , már régóta bizonyítottan jól szolgálják az egyén jövőbeli sikereit a felsőoktatásban és a szakmai karrierben. Az üzleti élet és más területek számos vezetője között közös vonás az általános- és középiskolai sportban szerzett kiemelkedő múlt.

Különösen a versenysport nyújt fórumot a küzdelemre, a kudarcra és a nehézségek leküzdésére egy viszonylag alacsony kockázatú környezetben. Bár az egójuk és a testük kaphat néhány ütést az érési folyamat során, a gyerekek nagyrészt sértetlenül és a fáradság és a kitartás értékének nagyobb megbecsülésével vészelik át a versenyzés és a megmérettetés élményét.

A bátorság, merészség a fiatal sportolók kulcsfontosságú értéke, amely magában foglalja azt a képességet, hogy szelektíven fektessenek be egy hosszú távú cél érdekében végzett munkába, kitartsanak a törekvéseikben, és ellenálljanak a zavaró tényezőknek az út során. A bátorság vitathatatlanul a digitális korszakban fejlesztendő legfontosabb érték, és a bátorság kritikus fontossága a hosszú távú célok elérésében nem csak a sportban, hanem minden területen érvényes. Sem a fizikai erőnlét, sem a tanulmányi jegyek nem jelzik előre a fiatal felnőttek sikerét, a kiválasztódási folyamatból kikerülőket más tulajdonságok, nevezetesen a bátorság különbözteti meg.

Az utánpótlássport által nyújtott próbatételek és tapasztalatok felbecsülhetetlenek a szívósság és kitartás fejlesztése szempontjából. A kulcsfontosságú tulajdonságok fejlesztésén túlmenően a felkészülés folyamata, a céltudatos gyakorlás, a versenyzés és a próbatételeken való átjutás élménye mind-mind arra szolgál, hogy a szakmai és magánéletben való boldoguláshoz és sikerhez szükséges, jól átadható készségeket fejlesszen.

Mentális egészség és -jóllét

A fent említett elemek mindegyike szerepet játszik a pszichológiai és érzelmi egészség és jólét támogatásában. A serdülőkor különösen nagy kihívást jelentő időszak ezekből a szempontokból, különösen a mai korban. Az utánpótlássportban való részvétel biztosítja a rendszeres fizikai aktivitást, amely javítja a hangulatot és támogatja a rugalmas megküzdést.

Amint azt már érintettük, a sport a személyes interakciók egyre ritkább fórumaként is szolgál. Az iutánpótlássport nemcsak sokféle embert hoz össze, hanem tartós barátságokat is teremt, mindez pedig olyan szociális támogatást nyújt, amely különösen jól jön a kihívásokkal teli időszakokban.

Végül az ifjúsági sportok elősegítik a végrehajtó funkciók fejlődését, beleértve az érzelemszabályozást és az érzelmi intelligenciát magában foglaló interperszonális készségeket is. Az edzéskörnyezet és a versenyek megpróbáltatásai gazdag lehetőséget nyújtanak a fiatal sportolók számára a megküzdési eszközök és a rugalmasság fejlesztésére, amelyek elengedhetetlenek az élet viharainak átvészeléséhez.

utánpótlássport

Záró gondolatok

Természetesen figyelembe kell vennünk a példátlan időket, amelyeket jelenleg élünk. Ennek ellenére meglepett és megdöbbentett, hogy milyen gyorsan feladták sokan az iskolai és utánpótlás sportot. Bár remélem, hogy ez csak átmeneti, de tükrözi azt a szélesebb körű tendenciát, hogy a szervezett sportban való részvétel a korai tinédzserkor után meredeken csökken.

Remélem, hogy ez az írás hozzájárul ahhoz, hogy az olvasók jobban megismerjék az ifjúsági sportban való részvétel szélesebb körű értékét, amely messze túlmutat a sporton és a versenyzés közvetlen jutalmán. Az utánpótlássportban való részvétel számos előnnyel jár számos területen, az iskolai szférától a magánéletig. A rendszeres részvétel támogatja a tanulmányi eredményeket, fejleszti az életvezetési készségeket, társas érintkezést biztosít, barátságokat és társadalmi támogatást teremt, és végső soron elősegíti az életben való boldogulás kulcsfontosságú tulajdonságait.

A legjobb szándék ellenére az utánpótlás sportolás korlátozásával vagy visszaszorításával azt kockáztattuk, kockáztatjuk, hogy a fizikai és mentális egészség egyik legfontosabb forrását vesszük el a bizonytalanságnak ebben az időszakában, amikor a gyerekeknek erre a legnagyobb szükségük lenne.

hirdetés

A Prepared Athlete Training & Health cikkének szerkesztett változata

Tagek

Talán ez is érdekel