Betöltés

Mit keresel?

Aktuális Etika, viselkedés Sportetika Sportgondolatok Sporttudomány

Fair play: háttér és értelmezések

Megoszt

Úgy tűnik, hogy a tisztességes és igazságos viselkedés eszméi a versenyjátékokat a kezdetektől fogva követik (Guttmann 1987). Az ókori olimpiai játékokon az esélyegyenlőségre helyezték a hangsúlyt. A maihoz képest a szabályrendszerek kezdetlegesek voltak. A szabályszegésekért kiszabott büntetések azonban szigorúak voltak, jelentős pénzbüntetésekkel, sőt néha nyilvános korbácsolással is jártak (Wischmann 1962; McIntosh 1979). Az igazi győztesnek az agon klasszikus eszményeit kellett kifejeznie; a győzelemre való törekvés, valamint a méltóság és a becsület klasszikus eszményeit (Finley és Pleket 1976).

Közvetlenebb történelmi gyökerei az angolszász kultúrában találhatók (McIntosh 1979). A szótári meghatározások a „fair play”-t igazságos és tisztességes bánásmódként, cselekvésként vagy magatartásként említik. A „fairness” a pártatlan, önzetlen és előítéletektől mentes viselkedésre utal.

Etimológiai szempontból a „fair” az óangol faeger szóból származik; rokon az ószász, ófelnémet fagar, óészaki fagr, gót fagrs kifejezésekkel; olyan kifejezések, amelyek arra utalnak, ami vonzó és szép (egy szép nap, egy szép hölgy), valamint arra, amit igazságosnak, becsületesnek és szabályszerűnek tartanak. A „fair” kifejezés az 1200 körüli egyházi prédikációkban fordul elő, amelyek a pártatlan és igazságos magatartásra utalnak. A tizenötödik század végén Shakespeare történelmi drámáiban használta a „foul play”-t.

Társadalmi-kulturális szempontból a fair-play eszménye a középkori lovagias játék- és harci magatartási kódexekből fejlődött ki, és az évszázadok során a kiváltságos osztályok ethoszának részeként maradt fenn. Az olyan angol állami iskolákban, mint az Eton, Harrow és Rugby, a fair-play eszméi fontossá váltak a fiatal férfiak nevelésében a brit birodalom jövőbeli fenntartására. A „szabályok szellemének megfelelően”, becsületesen és igyekezettel játszott játék az „izmos kereszténység” nevelési ideológiájának fontos eleme volt (McIntosh 1979; Mangan 1981).

Fair Play

A fair play-re való hivatkozásokat a felsőbb osztályok kirekesztő mechanizmusként is használták, hogy elkerüljék a „profikat”, azaz a munkásosztályból származó embereket az „ő” sportjukban. Az amatőr szabályokat azzal a nézettel indokolták, hogy a fizikai munka tisztességtelen előnyt jelent, és elrontja a „természetes kecsességet” és tehetséget (Holt 1989). Mások a szerencsejátékok kiterjedt hagyományára mutatnak rá (Elias 1986). A tizennyolcadik és tizenkilencedik században a szerencsejáték virágzott Nagy-Britanniában. A szerencsejáték-üzlet egyik sarokköve a méltányosság volt, az esélyegyenlőség értelmében. A tisztességes és kiszámíthatatlan kimenetel garantálása nélkül a szerencsejátékok létjogosultsága megszűnt volna.

Bár a fair play eszményének kialakulása részérdekekhez köthető, úgy tűnik, hogy központi hivatkozási alapját az esélyegyenlőség és a helyes magatartás alapvető erkölcsi eszményei jelentik. Ma ez az eszmény a versenyetika egyik alapköveként általánosan elfogadott. A legtöbb sportszervezet a Nemzetközi Fair Play Bizottság által javasolt felfogást követi:

A fair play egy összetett fogalom, amely számos olyan értéket foglal magában és testesít meg, amelyek nemcsak a sportban, hanem a mindennapi életben is alapvetőek.

A tisztelet, a barátság, a csapatszellem, a tisztességes verseny, a doppingmentes sport, az írott és íratlan szabályok tiszteletben tartása, mint például az egyenlőség, a tisztesség, a szolidaritás, a tolerancia, a gondoskodás, a kiválóság és az öröm, a fair play építőkövei, amelyeket a pályán és azon kívül is meg lehet tapasztalni és meg lehet tanulni.

Ez azonban nem szigorú meghatározás. A megfogalmazások rámutatnak a fontosnak tartott attitűdökre és értékekre, de konkrét dilemmákban csak korlátozott segítséget nyújtanak. Filozófiai szempontból egy sor javaslat született a fair play eszményének jobb megragadására és megértésére.

Keating 1964-es etikai tanulmánya a „sportszerűségről mint erkölcsi kategóriáról” úttörő volt ebben a tekintetben. Keating különbséget tett a sport, mint amatőr játék, kellemes és játékos szórakozás, és az atlétika között, amelynek középpontjában a teljesítmény és a verseny áll. Keating számára a nagylelkűség volt a sport eszménye. Az atlétikában a sportszerűséget a fair play határozta meg, amelyet az egyenlőség szellemeként és betűjeként értelmeztek.

McIntosh Fair Play: Ethics in Sport and Education (1979) című könyve tartalmazza a fair play értelmezéseinek történeti áttekintését, és tárgyalja a releváns szociálpszichológiai és pedagógiai tanulmányokat. A könyv filozófiai része eklektikusnak tűnik, utilitarista és kantiánus értelmezésekkel egyaránt, de fontos inspirációt nyújtott a későbbi munkák számára.

Fair Play

A sportversenyek etikájával foglalkozó első átfogó és szisztematikus filozófiai kötetek között van Warren Fraleigh (1984) Right Actions in Sport: Ethics for Contestants (Etika a versenyzők számára). Fraleigh olyan normatív cselekvési útmutató rendszert dolgoz ki, amely többé-kevésbé explicit módon fejezi ki az igazságos és jó sportversenyek értelmezését. A szabályszegések és szabálytalanságok (különösen a „” vagy „taktikai” szabálytalanságok) elemzése különös hatást gyakorolt a szakirodalomban.

Robert L. Simon Fair Play: Sport, Values, and Society (1991) és a Cesar R. Torres-szel és Peter F. Hagerrel közösen írt Fair Play: The Ethics of Sport (2015) című művei esetközpontú szövegek, amelyek a sport normatív előfeltevése alapján íródtak, mint „a kiválóság kölcsönös keresése a sportolói képességeknek a kihívásokkal szemben történő intelligens és irányított alkalmazása során”. Simon a fair play-t úgy értelmezi, mint „az etikailag védhető versenyek eszméje által támogatott elvek iránti elkötelezettséget”.

Loland (2002) Fair Play a sportban: A morális normarendszer a fair play eszményének szisztematikus elmélete, amelyet a társadalmi szerződéselmélet ihletett. Különös törekvése, hogy a modern versenysport világára vonatkozó részletes és korszerűsített értelmezést mutasson be.

Lenk (1964, 1993, 2002; Lenk és Pilz 1989) számos cikkében tárgyalta a fairness és a fair play fajtáit. Lenk különbséget tesz a „formális fair play” között, amely a verseny formális szabályainak betartását jelzi, és az „informális fair play” között, amely a versenyzők közötti hozzáállásra és célokra utal. Butcher és Schneider (1998) összekapcsolja MacIntyre (1984) koncepcióját a gyakorlat belső javairól az autotelikus tevékenységek tapasztalati minőségének empirikus vizsgálataival, és a fair play „a játék iránti tiszteletként” való értelmezését javasolja.

A sportfilozófiáról szóló számos cikk és könyvfejezet többé-kevésbé közvetlenül érinti a fair play kérdéseit. A témák között szerepelnek a szabályszegések és a csalás, a teljesítményfokozó szerek használata, az egyoldalú versenyek és az úgynevezett „kiütések” dilemmái, valamint az érdem, a véletlen és a szerencse sportban betöltött szerepéről szóló elmélkedések.

hirdetés

Forrás: Sigmund Loland írásának részlete a Handbook of the Philosophy of Sport-ból

Tagek

Talán ez is érdekel